Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Teatr Kana

Teatr Kana
Dane kontaktowe:

Pl. św. Piotra i Pawła 4/5
70-521 Szczecin

+48 91 433 03 88
www.kana.art.pl

Autorski Ośrodek Teatralny, założony przez Zygmunta Duczyńskiego, realizujący liczne działania o charakterze artystycznym, kulturotwórczym, edukacyjnym i badawczym. Zespół Teatru Kana był wielokrotnie nagradzany (m.in. nagrody First Fringe i Critics Award na Światowym Festiwalu Sztuki w Edynburgu, Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Szczecina) Rocznie organizuje ok. 80 wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców Szczecina i regionu, a także koordynuje międzynarodową sieć współpracy pomiędzy europejskimi ośrodkami sztuki. Najważniejsze projekty Teatru Kana to: Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy – Spoiwa kultury (festiwal teatralno-muzyczny o charakterze otwartym, realizowany w Szczecinie od 8 lat, promujący różne formy i nurty sztuki europejskiej i światowej oraz tradycję różnych kultur, jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie i Euroregionie, wyróżniony nagrodą Oko Recenzenta); Międzynarodowe Spotkania Teatralne OKNO (festiwal prezentujący najciekawsze poszukiwania w dziedzinie teatru alternatywnego, będący również forum wymiany doświadczeń praktyków teatralnych); W poszukiwaniu tożsamości miejsca (projekt autorski łączący działania badawcze, artystyczne, dokumentacyjne i promocyjne związane z historią i współczesnością Szczecina).

Teatr Kana też jest jednym z orga­ni­zatorów Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie, Festiwalu Musica Genera oraz innych ważnych dla miasta i regionu wydarzeń kulturalnych. Za działalność kulturotwórczą i promocyjną Prezydent Miasta Szczecina przyznał Teatrowi honorowy tytuł Ambasadora Szczecina.

 

 

Lokalizacja:
mapa
Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt