Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Dane kontaktowe:

ul. Staromłyńska 27
70-561 Szczecin

+48 91 431 52 00
www.muzeum.szczecin.pl

Muzeum Narodowe w Szczecinie jest największą instytucją kultury na Pomorzu Zachodnim. Należy do grupy siedmiu polskich muzeów wyróżnionych w nazwie tytułem „narodowe” – ze względu na rangę i ponadregionalne znaczenie posiadanych zbiorów.

Muzeum gromadzi, chroni, zapewniając trwałość istnienia, opracowuje i udostępnia powierzone dziedzictwo narodowe: dzieła sztuki oraz zabytki kultury materialnej – muzealia archeologiczne, etnograficzne i nautologiczne. Istotnym celem jest tworzenie szerokiej płaszczyzny wymiany myśli naukowej w różnych dyscyplinach wiedzy – zgodnie z profilem posiadanych kolekcji. Swoją misję Muzeum realizuje poprzez prezentację zbiorów w ramach stałych ekspozycji, organizowanie wystaw czasowych oraz różnorodnych wydarzeń artystycznych, konferencji naukowych, spotkań popularno-naukowych, a także działalność edukacyjną i wydawniczą. Będąc instytucją zaufania publicznego, jest depozytariuszem pamięci o przeszłości, ale również żywym centrum kultury – miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw społecznych.
Muzeum Narodowe w Szczecinie w duchu wielokulturowego, transgranicznego dialogu i współpracy buduje regionalną, narodową oraz europejską tożsamość Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO:

 • Muzeum Narodowe w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 3
tel. +48 91 431 52 61

Wystawy stałe i czasowe, wieża widokowa (dostępna od kwietnia do września), kawiarnia i księgarnia Fika

Wystawy stałe:
- Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów
- Sztuka Afryki- między maską a fetyszem
- Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki
- Od kompasu słonecznego do systemu DECCA- historia hiperboli w nawigacji
Wystawy czasowe:
- Biedermeier (09.02.2018-15.04.2018)
- Miasto Nauki (18.04.2015- 29.04.2018)

 • Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina

Ratusz Staromiejski
ul. Księcia Mściwoja II 8
tel. +48 91 431 52 55

Wystawy stałe:
- Najstarsze karty z dziejów Szczecina
- Historia i kultura Szczecina w czasach szwedzkich i pruskich
- Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku
Wystawy czasowe:
- Na zachód przybyli nauczyciele. Janina Szczerska – pedagog w nowej rzeczywistości (30.12.2017 - 18.03.2018)
- Eugen Dekkert- muzealne atelier (30.12.2017 - 31.12.2019)

 • Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Tradycji Regionalnych¬¬

Pałac Sejmu Stanów Pomorskich
ul. Staromłyńska 27
tel. +48 91 431 52 08

Wystawy stałe:
- Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku
- Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci
- Stare srebra
Lapidarium z rzeźbami "Mojżesz" Bernharda Bleekera oraz "Fryderyk II Wielki" Johanna Gottfrieda Schadowa

 • Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Sztuki Współczesnej

Pałac pod Głowami
ul. Staromłyńska 1
tel. +48 91 431 52 36 (kasa)

Wystawy czasowe:
- Marek Radke. Złoto, srebro oraz... (11.01.2018 - 08.04.2018)
- Ptak bez przestrzeni. Georg Johann Tribowski- wczesne obrazy (26.01.2018 - 08.04.2018)

 • Muzeum Narodowe w Szczecinie — Centrum Dialogu Przełomy

Plac Solidarności 1
tel. +48 571 309 239 (kasa)

Godziny otwarcia:
wtorek, środa, czwartek, sobota: 10.00–18.00
piątek, niedziela: 10.00–16.00
poniedziałek: nieczynne

W soboty wstęp na wystawy do wszystkich gmachów Muzeum Narodowego jest bezpłatny

Bilety:
normalny: 10 pln
ulgowy: 5 pln
grupowy (min. 10 osób): 5 pln/os

Bilet do wszystkich gmachów (upoważnia do zwiedzenia wystaw stałych i czasowych Muzeum Narodowego w Szczecinie z wyłączeniem wieży widokowej i wystaw specjalnych, ważny 1 dzień):
normalny: 20 pln
ulgowy: 15 pln
grupowy (min.10 osób): 12 pln/os

Więcej informacji: www.muzeum.szczecin.pl oraz www.facebook.com/muzeum.szczecin

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego współprowadzono przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Lokalizacja:
mapa
Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt