Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Dane kontaktowe:

ul. Staromłyńska 27
70-561 Szczecin

+48 91 431 52 00
www.muzeum.szczecin.pl

Muzeum Narodowe w Szczecinie jest największą instytucją kultury na Pomorzu Zachodnim. Należy do grupy siedmiu polskich muzeów wyróżnionych w nazwie tytułem „narodowe” – ze względu na rangę i ponadregionalne znaczenie posiadanych zbiorów.

Muzeum gromadzi, chroni, zapewniając trwałość istnienia, opracowuje i udostępnia powierzone dziedzictwo narodowe: dzieła sztuki oraz zabytki kultury materialnej – muzealia archeologiczne, etnograficzne i nautologiczne. Istotnym celem jest tworzenie szerokiej płaszczyzny wymiany myśli naukowej w różnych dyscyplinach wiedzy – zgodnie z profilem posiadanych kolekcji. Swoją misję Muzeum realizuje poprzez prezentację zbiorów w ramach stałych ekspozycji, organizowanie wystaw czasowych oraz różnorodnych wydarzeń artystycznych, konferencji naukowych, spotkań popularno-naukowych, a także działalność edukacyjną i wydawniczą. Będąc instytucją zaufania publicznego, jest depozytariuszem pamięci o przeszłości, ale również żywym centrum kultury – miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw społecznych.
Muzeum Narodowe w Szczecinie w duchu wielokulturowego, transgranicznego dialogu i współpracy buduje regionalną, narodową oraz europejską tożsamość Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO:

 • Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 3
tel. +48 91 4315 261

Wystawy stałe i czasowe, wieża widokowa (marzec – październik), kawiarnia i księgarnia Fika
Wystawy stałe:
- Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dornów
- Sztuka Afryki – między maską a fetyszem
- W afrykańskiej wiosce
- Stocznia i port szczeciński
- Astronomiczna Eureka

 • Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie

Ratusz Staromiejski
ul. Księcia Mściwoja II 8
tel. +48 91 4315 255

Wystawy stałe:
- Najstarsze karty z dziejów Szczecina
- Szczecin w czasach szwedzkich i pruskich. Przemiany w mieście do końca XIX wieku
- Szczecin, jakiego już nie ma
- Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku

 • Galeria Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie

Pałac Sejmu Stanów Pomorskich
ul. Staromłyńska 27
tel. +48 91 4315 208

Wystawy stałe:
- Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku
- Rzemiosło artystyczne XVIII wieku
- Sztuka na Pomorzu XIII-XVII wieku
- Stare srebra
- Ceramika i szkło od XVI do XX wieku|

 • Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie

Pałac pod Głowami
ul. Staromłyńska 1
tel. +48 91 4315 236 (kasa)
Wystawy czasowe: szczegóły na www.muzeum.szczecin.pl

 • Centrum Dialogu Przełomy, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Plac Solidarności 1
otwarcie: wiosna 2015

Godziny otwarcia:
wtorek, środa, sobota: 10.00–18.00
czwartek: 10.00–20.00
niedziela: 10.00–16.00
Poniedziałek, piątek: nieczynne

Bilety:
normalny: 10 pln (4€)
ulgowy: 5 pln (2€)
grupowy (min. 10 osób): 5pln/os (2€/pp)

W soboty wstęp na wystawy Muzeum Narodowego jest bezpłatny

Więcej informacji: www.muzuem.szczecin.pl oraz www.facebook.com/muzeum.szczecin

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego współprowadzono przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Lokalizacja:
mapa
Copyright 2017 Miasto Szczecin
Kontakt