Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Montaż tabliczek od maja

środa, 04/04/2012
Montaż tabliczek od maja

W maju w wybranych punktach miasta rozpocznie się montaż tabliczek i słupków z nazwami ulic. Ich wykonanie będzie pierwszym etapem wdrażania Systemu Informacji Miejskiej. Miasto ogłosiło przetarg na zaprojektowanie kolejnych elementów SIM.

Tabliczki z nazwami ulic montować będzie firma UTAL sp. z o.o. W konsorcjum z firmą WIMED sp. z o.o. , które zwyciężyły w przetargu ogłoszonym w lutym przez Urząd Miasta. Koszt projektu, wykonania oraz montażu tabliczek oraz słupków to 318 tys zł. Prace potrwają miesiąc. Ustawionych lub zamontowanych zostanie ok. 240 tabliczek z nazwami ulic. Część z nich znajdzie się na słupkach, inne na elewacjach budynków. Wszystkie z nich odpowiadać będą założeniom określonym w katalogu SIM.

Tabliczki oraz słupki staną w wyznaczonym fragmencie miasta. Rozciąga się on na obszarze od szczecińskich nabrzeży, poprzez część Trasy Zamkowej i al. Niepodległości, place Lotników i Grunwaldzki oraz al. Jana Pawła II, aż do Urzędu Miasta i tereny okalające Jasne Błonia i Park Kasprowicza. Obejmuje również al. Wyzwolenia do ul. Malczewskiego łącznie z pl. Rodła. Obszar wskazany do oznakowania wybrany został z myślą o organizacji przyszłorocznego finału regat The Tall Ships Races i jest jednym z elementów służących przygotowaniu tego wydarzenia. Tabliczki z nazwami ulic umieszczone będą w większości w ścisłym centrum miasta i w tych miejscach, gdzie najczęściej przebywać będą goście odwiedzający Szczecin podczas finału regat.

Miasto ogłosiło kolejny przetarg związany z wdrożeniem SIM Tym razem dotyczy on wykonania projektów tablic z numeracją budynków, oznakowaniem miejsc wyjątkowych oraz tablic kierunkowych dla kierowców. W ramach oznakowania miejsc wyjątkowych zaprojektowanych zostanie 68 tablic z informacjami na temat danego obiektu. Wśród nich znajdzie się oznakowanie 13 kamienic w ramach projektu „Kamienice Szczecina” i powstającej trasy „Niezwykli szczecinianie i ich kamienice” a także obiektów znajdujących się przy istniejących szczecińskich szlakach turystycznych. Otwarcie ofert w przetargu przewidziano na 16 kwietnia.

Zgodę na wprowadzenie SIM wyraziła Rada Miasta w czerwcu ub. roku. Prace nad stworzeniem szczecińskiego SIM trwały od 2009 r. SIM jest bliski systemowi orientacji przestrzennej. Ułatwia przemieszczanie się po mieście, odnajdowanie miejsc, budynków oraz punktów użyteczności publicznej. System Informacji Miejskiej służy zarówno mieszkańcom jak i przyjezdnym, a przez to wpływa na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w mieście. Najistotniejszą cechą skutecznego SIM jest jednolitość stosowanych nośników, dzięki której system może stać się łatwo rozpoznawalny i komunikatywny, może wpływać na poprawę miejskiego ładu wizualnego i na jakość przestrzeni publicznej. Cechą odróżniającą szczeciński SIM od oznakowań występujących w innych miejscach jest graficzne wyrażenie w nim indywidualnej osobowości miasta. Przy pracach nad SIM analizowano plany miasta, historyczne rozwiązania jakie występowały i nadal są obecne w Szczecinie. Odwołano się również do założeń marki miasta Floating Garden. W ramach prac nad projektem odbyły się konsultacje społeczne. O opinie poproszono m.in. przedstawicieli środowisk turystycznych, architektów, urbanistów,
gospodarzy czy administratorów budynków w tym spółdzielnie mieszkaniowe, dziennikarzy, pracowników naukowych wyższych uczelni.

Katalog szczecińskiego SIM obejmuje następujące elementy:
- fundamentalne części systemu (barwy, krój pisma, piktogramy, kierunkowskazy, słupy);
- tablice z nazwami ulic, tablice z numeracją budynków, tablice kierunkowe dla ruchu kołowego, tablice kierunkowe dla ruchu pieszego, tablice z oznakowaniem miejsc wyjątkowych (zabytkowych budynków, pomników, patronów ulic, skwerów, parków);
- punkty informacyjne (przestrzenne tablice ogłoszeniowe, tablice informacji nadwodnej, tablice podświetlane, panele informacyjne, monitory słupowe);
- plany miasta, „witacze”;
- znakowanie poziome (znakowanie chodników, znakowanie krawężników, ścieżek rowerowych, przystanki dla pieszych, parkingi rowerowe);
- system informacji komunikacji miejskiej (oznakowanie środków komunikacji, rozkłady jazdy, słupy informacyjne, mapki sieci połączeń, znakowanie wiat przystankowych);
- meble miejskie (stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci).
 

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt