Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Zielone Podwórka 2009

środa, 22/04/2009
Zielone Podwórka 2009

W tym roku kontynuujemy Program Gminy Miasto Szczecin „ Zielone Podwórka Szczecina” w ramach którego Wspólnoty Mieszkaniowe będą mogły zagospodarować teren przyległy do ich nieruchomości.

Na realizację tego programu w 2009 roku zarezerwowano kwotę 1 mln zł.
Program opracował i prowadzi Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. Dofinansowaniem mogą być objęte przede wszystkim działania polegające na tworzeniu terenów zielonych (np. trawniki, nasadzenia, żywopłoty) wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku (np. chodniki, ławeczki) oraz placów zabaw dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice)
Wysokość dofinansowania może wynosić
·W przypadku tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, miejscami wypoczynku, czy miejscami parkingowymi wspólnoty mogą liczyć na dofinansowanie wysokości 75 procent kosztów prac
· W przypadku budowy placów zabaw dla dzieci wspólnoty mogą się spodziewać dofinansowania wysokości 95 procent kosztów prac.
Adresaci Programu

Program „Zielone podwórka Szczecina jest skierowany do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczecina, które spełniają poniższe warunki:
· podpisały porozumienie/umowę ze ZBiLK-iem lub spółką komunalną na korzystanie z terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, służącego do użytku właścicieli nieruchomości wspólnej dla jej potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości.
· znajdują się w nich lokale stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin lub spółki komunalnej.

Zielone Podwórka 2008 - podsumowanie roku
Na realizacje programu Zielone Podwórka Szczecina przeznaczono w 2008 roku 1.7 mln zł z budżetu miasta. Dotacja. Dofinansowanie otrzymało łącznie 30 Wspólnot Mieszkaniowych.
Jak pokazała rzeczywistość, Zielone Podwórka spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem szczecinian. Przeprowadzone przez ZBiLK odbiory prac odbywały się płynnie, bez zakłóceń, co oznacza, że prace zostały wykonane solidnie.

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt