Zwolnienie z podatku dochodowego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zwolnienie z podatku dochodowego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK MIELEC.

  • przedmiot zwolnienia: zakup gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania, zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, rozbudowa lub modernizacja istniejących środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • okres zwolnienia: na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w sse – do roku 2026,
  • wysokość ulgi: w zależności od wielkości przedsiębiorcy 35% - 55% kosztów kwalifikowanych.