Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie adresowane do pracodawców.

 

 

 

 

 • Staż.
 • Bon stażowy.
 • Przygotowanie dorosłych.
 • Prace interwencyjne.
 • Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia.
 • Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia.
 •  Świadczenie aktywizacyjne.
 • Refundacja składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia.
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 • Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
 • Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy oraz adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej.