Unizeto Technologies

Unizeto Technologies

Szczecin jest zarówno bardzo dobrym miejscem do mieszkania, jak i do prowadzenia działalności biznesowej. Mimo że jest znacznie oddalony od stolicy, warto inwestować i pracować właśnie tutaj. Nasze miasto ma ku temu doskonałe warunki, a więc odpowiednią infrastrukturę i zaplecze intelektualne oraz, co jest ważne, dobrą atmosferę biznesową. To właśnie z tego miejsca zarządzam jedną z największych i najstarszych firm IT w  Polsce, prowadząc działania nie tylko w skali kraju.

 

Andrzej Bendig - Wielowiejski

Andrzej Bendig-Wielowiejski, Prezes Zarządu Unizeto Technologies S.A.

Strona Unizeto Technologies