Tieto Poland Sp. z o.o.

Tieto Poland Sp. z o.o.

Decyzja Tieto o otwarciu oddziału w Szczecinie podyktowana była dostępnością wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich na tamtejszym rynku. Dodatkowy czynnik, który zaważył na decyzji firmy,  to elastyczność oraz pomoc ze strony lokalnych władz i organizacji, takich jak uczelnie wyższe, by uczynić miasto miejscem atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów chcących lokować tu inwestycje związane z nowoczesnymi technologiami. Z perspektywy sześcioletniej już działalności Tieto w Szczecinie, nie mamy wątpliwości co do trafności naszej decyzji. 

Ireneusz Miski, Prezes Zarządu Tieto Poland Sp. z o.o.

Więcej na:www.tieto.pl