Trzebusz

Nieruchomość:

Powierzchnia ok. 25ha
Nieruchomość podzielona jest na 3 kompleksy inwestycyjne:
Kompleks 3 ~ 13,48 ha
Kompleks 4 ~ 1,89 ha
Kompleks 5 ~ 9,35 ha
Każdy z kompleksów składa się z działek ewidencyjnych o powierzchni ok. 2 ha.

Pobierz Memorandum

Lokalizacja:

Nieruchomość położona jest w prawobrzeżnej części Szczecina, tuż przy autostradzie A6 – węzeł Szczecin Dąbie.

Teren posiada dogodne połączenie z lotniskiem, portem morskim, centrum Szczecina, Berlinem oraz z drogami ekspresowymi S3 (port morski – południe Polski), S10 (Stargard Szczeciński - kierunek Toruń).

Odległość do autostrady A6 (węzeł Szczecin Dąbie) – 1 km
Odległość do centrum Szczecina – 15 km
Odległość do lotniska Szczecin – Goleniów – 30 km
Odległość do portu morskiego Świnoujście – 85 km
Odległość do Berlina – 135 km
Bocznica kolejowa w odległości ok. 1 km.

Właściciel:

Miasto Szczecin
Zarządzający – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Warszawie Nabycie nieruchomości w drodze przetargu
Przywileje dla przedsiębiorcy:
Możliwość zwolnienia z podatku CIT
Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości (lokalnie)
Możliwość zakupu dowolnej powierzchni od 2 ha do 16 ha, zgodnie z potrzebami inwestora.

Opis:

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynów i składów
Wskaźniki urbanistyczne:

  • max. powierzchnia zabudowy 50%,
  • min. powierzchnia biologicznie czynna 30%,
  • max. wysokość 15 m, 3 kondygnacje.

Infrastruktura techniczna
Pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.