Szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo wyższe

Szczecin jest największym ośrodkiem akademickim w województwie zachodniopomorskim. Działa tu 19 uczelni wyższych, w tym 3 uniwersytety. W roku akademickim 2015/16 na szczecińskich uczelniach studiowało blisko 40 000 studentów. Liczba absolwentów wyniosła ponad 10 000 osób.

 

 

 

Publiczne szkoły wyższe:

 • Akademia Morska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny (dawniej Pomorska Akademia Medyczna)
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Akademia Sztuki

Niepubliczne szkoły wyższe:

 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
 • Wyższa Szkoła Zawodowa „Collegium Balticum”
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Filie uczelni wyższych z innych miast:

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - Wydział Zarządzania w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
   

 Niezwykle istotnym czynnikiem w procesie stymulacji rozwoju miasta jest współpraca uczelni wyższych z firmami i dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb dynamicznego rynku. Miasto Szczecin od lat aktywnie współpracuje ze środowiskiem naukowym Szczecina zarówno w realizacji zadań bieżących, jak i tworzeniu i wdrażaniu długookresowych dokumentów programowych. Jednym z najważniejszych obszarów współpracy jest wdrażanie, wypracowanej wspólnie ze szczecińskimi uczelniami, Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego (przyjętej Uchwałą Nr XXXII/620/05 Rada Miasta Szczecin). Od kilku lat część zajęć na szczecińskich uczelniach prowadzą praktycy biznesu przekazując studentom fachową wiedzę i wprowadzając ich w tajniki branży. Przykładem szybkiego reagowania na zmienność rynku pracy jest kształcenie studentów z obsługi systemów księgowych SAP czy otwarcie  kierunku: skandynawistyki, która jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie Szczecinem inwestorów z Północy.

Wyrazem współpracy Miasta ze szczecińskimi uczelniami wyższymi są także konkursy na prace dyplomowe. Corocznie organizowany jest konkurs dla absolwentów Wydziałów Budownictwa i Architektury oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

 

Lp. Kierunek
1. Ekonomia
2. Informatyka
3. Kierunki inż. -techniczne
4. Filologia
5. Biznes i administracja
6. Finanse
7. Logistyka
8. Transport
9. Biotechnologia
10. Biotechnologia medyczna
11. Nanotechnologia
12. Fizyka
13. Bioinformatyka
14. Mikrobiologia stosowana
15. Mikrobiologia
16. Produkcja i przetwórstwo
17. Architektura i budownictwo
18. Ochrona środowiska

 

Lokalizacja:
mapa