Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny - Technopark Pomerania

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny - Technopark Pomerania

Technopark Pomerania tworzony jest przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Jego celem jest stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie, w szczególności wsparcie środowisk branży informatycznej, w tym outsourcingu usług IT.
W Technoparku siedzibę ma m.in.:

  • Klaster ICT Pomorze Zachodnie – stowarzyszenie zrzeszające 84 firmy zatrudniające ok. 5000 pracowników, którego celem jest wsparcie przedsiębiorców działających na rynku usług i rozwiązań technologii informatycznych.
  • Fundacja Netcamp – wspierająca rozwój branży ICT oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Technopark Pomerania jest także miejscem wydarzeń i inicjatyw związanych z branżą IT, a jego zarządca – SPNT organizatorem bądź partnerem imprez biznesowych, integrujących środowiska przedsiębiorców, naukowców i administrację publiczną.

Centra naukowo-badawcze