Strategia Rozwoju Szczecina 2025

Strategia Rozwoju Szczecina 2025

Przyjęta Strategia Rozwoju Szczecina 2025 koncentruje się na obszarach uznanych za priorytetowe do efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Wykorzystując mocne strony miasta, takie jak położenie, zasób zieleni i wód w granicach administracyjnych gminy, aktywność mieszkańców i wysoki potencjał kapitału intelektualnego opracowano strategię działań służących rozwojowi Szczecina. Przyjęte kierunki rozwoju dążą do realizacji Wizji Szczecina 2025:

 

 

  1. Szczecin  – miasto metropolitalne, o intensywnych związkach z  zagranicą, głównie z Niemcami i Skandynawią, atrakcyjne dla gmin sąsiadujących, miasto otwarte na nowe idee i przybyszów z innych regionów i krajów.
  2. Szczecin – miasto postindustrialne, oferujące atrakcyjne miejsca pracy, ośrodek rozwoju usług nowoczesnych i wybranych usług tradycyjnych (w tym portowo - żeglugowych).
  3. Szczecin – miasto inwestujące w wiedzę, zorientowane na nowoczesną edukację, mające bogatą ofertę kształcenia na poziomie akademickim, również dla obcokrajowców.
  4. Szczecin  – miasto będące ważnym ośrodkiem rozwoju sfery IT, innowacji  techniczno technologicznych i badań w wybranych dziedzinach (np. genetyka, nanotechnologie, oceanotechnika).
  5. Szczecin  – miasto z rozwiniętym węzłem transportowo-logistycznym, opartym o port morski i śródlądowy, połączenia drogowe, kolejowe i lotnicze.
  6. Szczecin  – miasto o znacznych zasobach zieleni i wód, bezpieczne, przyjazne i atrakcyjne dla mieszkańców, inwestorów i turystów, oferujące bogatą ofertę kulturalną oraz wysoką jakość życia i wypoczynku.