Sektor hotelowy i turystyczny

Położenie geograficzne Szczecina, powiązanie z systemem komunikacji europejskiej, rozwój gospodarczy oraz liczne walory turystyczne wpływają na rozkwit branży hotelarskiej i turystycznej w mieście. Takie czynniki, jak dziedzictwo historyczne, oferta kulturalna oraz wartości przyrodnicze miasta powodują, iż oferta Szczecina dostosowana jest do zróżnicowanych potrzeb klientów. Obecnie w Szczecinie następuje rozwój nowych form turystyki, w tym w szczególności związanych z wodą i jachtingiem. Dobre prognozy posiada turystyka biznesowa, która rozwija się wraz z kolejnymi inwestycjami BPO oraz rozwojem bazy konferencyjnej. Istotną rolę odgrywa także turystyka zdrowotna, kulturalna i wypoczynkowa. Trwały i ważny element gospodarki Szczecina stanowi turystyka przyjazdowa, a usługi hotelarskie i gastronomiczne stają sie miejscami pracy wielu Szczecinian