Sektor biotechnologiczny

Szczecin posiada ogromny potencjał do rozwoju inwestycji opartych na wiedzy i wymagających współpracy w środowisku międzynarodowym. Możliwości rozwojowe warunkuje jego transgraniczna lokalizacja, potencjał naukowy i akademicki, a także współpraca z sąsiadami. Te atuty sprzyjają lokowaniuw Szczecinie centrów nowoczesnych usług i rozwoju innowacyjnych technologii. Dlatego też w nowej strategii władz samorządowych Szczecina pozyskanie firmz sektora nowoczesnych technologii jest jednym z głównych celów. Szczecin stanowi atrakcyjną lokalizację dla biotechnologicznych projektów- atutem jest szeroki dostęp do wykwalifikowanej kadry naukowej. Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kształcą wysokiej klasy specjalistów m.in. w zakresie nowoczesnych technologii.