Sector ICT

Szczecin to atrakcyjne miejsce do lokowania centrów nowoczesnych usług i rozwoju innowacyjnych technologii. Wpływają na to takie czynniki, jak wykwalifikowana kadra, konkurencyjne koszty pracy oraz dobra infrastruktura. O potencjale miasta świadczy infrastruktura informatyczna: druga w Polsce (po Warszawie) liczba hot spotów - 420 punktów darmowego i bezprzewodowego Internetu  (stan na grudzień 2016 r.). Celem kluczowym Miasta jest wspieranie branży nowych technologii. Rozwijamy infrastrukturę teleinformacyjną w obszarze oświaty, podnosimy wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnych oraz rozwoju użytecznych elektronicznych usług publicznych. Naszą wizją jest Szczecin jako ośrodek wiodący w Polsce w zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych.