Rynek Pracy

Rynek Pracy

Stopa bezrobocia w październiku 2016r. w województwie zachodniopomorskim wynosiła 10,6 %, a w samym Szczecinie 4,7 %.

Stopa bezrobocia w Szczecinie:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw dla Szczecina w październiku 2016r. wyniosło 4 623,95 zł.