Rating Szczecina 2013

 Rating Szczecina 2013

Raport FITCH RATING 2013 zawiera informację na temat Ratingu Szczecina przygotowanego przez jedną z najbardziej renomowanych i największych agencji ratingowych na świecie – Fitch Ratings. Dokument potwierdza stabilną politykę finansową oraz wysokie standardy zarządzania finansami w mieście.