Powierzchnia i demografia

Powierzchnia i demografia

Powierzchnia

Obszar Szczecina liczy 301 km2 co czyni miasto trzecim pod względem zajmowanej powierzchni miastem w Polsce.

Demografia 

Szczecin to miasto ludzi aktywnych. Ponad 77 % mieszkańców to osoby w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym.

 

  • 405 657 mieszkańców
  • 1 350 osób na 1 km2
  • Struktura wiekowa ludności:

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 31 XII 2015r.