Poręczenia i kredyty dla przedsiębiorców

Poręczenia i kredyty dla przedsiębiorców

Celem działalności Agencji jest stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta poprzez ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Agencja udziela poręczeń na zabezpieczenie kredytów/pożyczek zaciąganych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych lub/i prowadzących działalność na terenie Szczecina oraz w gminach bezpośrednio graniczących z Gminą Miasto Szczecin.

Istnieje od 2005 roku - został utworzony przez Gminę Miasto Szczecin. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy oferuje możliwość finansowania działalności inwestycyjnej obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro i małych przedsiębiorców ze Szczecina.

Został powołany do życia w 2002 roku przez Urząd Marszałkowski.  Fundusz udziela poręczeń kredytów i pożyczek mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę i prowadzącym działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego lub prowadzącym działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.