Podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze

Szczecin znajduje się w czołówce miast w Polsce pod względem liczby podmiotów gospodarczych. Na 10 000 mieszkańców przypada 1676 podmiotów gospodarczych, corocznie ta liczba wzrasta. 97% podmiotów gospodarczych stanowi sektor prywatny.

 

 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem w XII 2015 r. – 67 989, w tym:

  • sektor publiczny – ogółem 1 813
  • sektor prywatny – ogółem 65 602

Podmioty gospodarcze w latach: 2012-2015