Podatki

Podatki

Polski system podatkowy w pełni zgodny ze standardami Unii Europejskiej

Najważniejsze podatki Stawki
PIT – podatek od osób fizycznych 18%, 32%
CIT – podatek od osób prawnych 19%
VAT – podatek od towarów i usług 23% - stawka podstawowa 8%, 7%, 5%, 0%, sprzedaż zwolniona w zależności od towarów i usług

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku

lp. Nazwa opłaty Stawki opłat rocznych
1. Podatek od budynków lub ich części mieszkalnych 0,70 zł Od 1m² powierzchni użytkowej
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,66zł Od 1m² powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59zł Od 1m² powierzchni użytkowej
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł Od 1m² powierzchni użytkowej
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,62 zł Od 1m² powierzchni użytkowej
2. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł Od 1m² powierzchni
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,54 zł Od 1ha powierzchni
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,46 zł Od 1m² powierzchni
3. Podatek od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 Uchwała Nr XXIII/546/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 pażdziernika 2016r.