Pięć firm z Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin

Pięć firm z Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin

Piekarnia S.C. Ewa i Andrzej Reczyńscy, Pixel Legend Sp. z o.o., Autocomp Management Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud Sp. z o.o., Fast Terminals Sp. z o.o. – to firmy, które w tym roku uzyskały Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin. Laureaci wezmą udział w kampanii promocyjnej Invest in Szczecin w przyszłym roku.

 

Celem Nagrody jest promowanie wyróżniających się firm z naszego miasta, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych, wybitnych osiągnięć innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw na arenie krajowej i międzynarodowej. Kandydatami do Nagrody Gospodarczej mogły zostać firmy, mające swoje siedziby lub oddziały na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju biznesu w Szczecinie to jedno z naszych priorytetowych działań. Dlatego chcemy wyróżnić tych, którzy nie tylko wpływają na rozwój gospodarczy naszego miasta, ale także promują Szczecin na arenie krajowej i międzynarodowej – powiedział Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin – Dziś nagradzamy przedsiębiorców, którzy konsekwentnie realizują swoje cele i co ważne cieszą się zaufaniem wśród swoich klientów. To niezwykle cenny przekaz - Szczecin to miasto w którym można prowadzić i rozwijać swój biznes. Gratuluję wszystkim laureatom i życzę kolejnych znaczących sukcesów w przyszłości.

 

Jak dokonano wyboru kandydatów?

Kandydatów nominowało pięć zespołów branżowych (ds. budowlanych i rozwoju przestrzennego, ds. usług nowoczesnych, gospodarki morskiej i logistyki, ds. innowacji i badań oraz ds. handlu i rzemiosła) Rady Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecina, która ma  funkcję opiniotwórczą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta. Rada od tego roku istnieje w nowej formule.

 

Każdy z zespołów branżowych wskazał przedsiębiorstwa wyróżniające się w poszczególnej branży gospodarczej w danym roku kalendarzowym, przedstawiając rekomendację danej firmy oraz swoje uzasadnienie wyboru. Spośród wszystkich kandydatów, laureatów wybrała Kapituła w składzie: Prezydent Miasta Szczecin, przewodniczący każdego z zespołów branżowych oraz członkowie Rady Gospodarczej.

Zwycięskie firmy otrzymały grawerowaną statuetkę oraz udział w kampanii promującej markę Invest in Szczecin w kolejnym roku kalendarzowym – działania promocyjne i reklamowe kampanii outdoorowej o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, kampanię promocyjno–reklamową w mediach i internecie, ekspozycję firmy w katalogu Invest in Szczecin.

 

Nominowani do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin oraz uzasadnienia

1. ZESPÓŁ DS. HANDLU I RZEMIOSŁA

Nominowani:

 • C.H.U. MANHATTAN
 • BERLIN DÖNER KEBAP
 • PIEKARNIA S.C. EWA I ANDRZEJ RECZYŃSCY

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Handel i Rzemiosło została przyznana firmie Piekarnia S.C. Ewa i Andrzej Reczyńscy

Za wykorzystywanie i propagowanie tradycyjnych metod produkcji pieczywa. Dzięki wykorzystywaniu starych, zdrowych metod pieczenia, przekazują następnym pokoleniom prawdziwy smak polskiego chleba.

2. ZESPÓŁ DS. USŁUG NOWOCZESNYCH

Nominowani:

 • PIXEL LEGEND
 • WSPIERAM.TO
 • GLOBAL LOGIC

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Usługi Nowoczesne została przyznana firmie Pixel Legend Sp. z o.o.

 

Za wdrożenie na rynek Emb3d wykorzystującego technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości i umożliwiającego architektom, deweloperom osadzanie i wizualizację projektów w rzeczywistych miejscach.

3. ZESPÓŁ DS. INNOWACJI I BADAŃ

Nominowani:

 • AEROBITS SP. Z O.O.
 • APLY
 • AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o.
 • 3SHAPE
 • MARINE TECHNOLOGY SP. Z O.O.

 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Innowacje i Badania została przyznana firmie Autocomp Management Sp. z o.o.

 

 

Autocomp Management Sp. z o.o. jako jedyna firma na krajowym rynku produkuje symulatory przeznaczone dla przeróżnych branż – od wojska przez transport po szkolnictwo wyższe. Spółkę założyła 25 lat temu grupa pracowników naukowych Politechniki Szczecińskiej specjalizujących się w automatyce. Autocomp Management Sp. z o.o. posiada także status Centrum Badawczo-Rozwojowego, w ramach którego prowadzi prace badawcze, tworzy i wdraża rozwiązania softwarowe, czy sprzętowe dla uczelni wyższych oraz innych instytucji zainteresowanych programami badawczymi.

 

 

4. ZESPÓŁ DS. BUDOWLANYCH I ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Nominowani

 • DEDECO Sp. z o.o.
 • CALBUD Sp. z o.o.
 • CIROKO Sp. z o.o.
 • SGI S.A. 

 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Budownictwo i Rozwój Przestrzenny została przyznana firmie Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud Sp. z o.o.

Firma szczecińska z wieloletnim doświadczeniem na rynku budowlanym krajowym i zagranicznym, ambasador Szczecina. Zaangażowana w działania pozabiznesowe: społeczne, kulturalne i sportowe, ceniona jako partner w biznesie i przez klientów jako developer. Spółka posiada jasny kurs na jakość robót budowlanych, a także dba o przestrzeń publiczną, reprezentuje wysoki poziom architektury swoich realizacji.

 

5. ZESPÓŁ DS. GOSPODARKI MORSKIEJ I LOGITSTYKI

Nominowani:

 • UNIBALTIC Sp. z o.o.
 • FAST TERMINALS Sp. z o.o.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Gospodarka Morska i Logistyka została przyznana firmie Fast Terminals Sp. z o.o.