Na Targi Expo Real razem z niemieckimi sąsiadami

Na Targi Expo Real razem z  niemieckimi sąsiadami

Przygraniczny powiat Uckermark i Szczecin po raz drugi na wspólnym stoisku promowały swoje tereny inwestycyjne podczas targów nieruchomości komercyjnych Expo Real w Monachium. Cel: przyciągnąć inwestorów, prezentując im uzupełniające się wzajemnie atuty obydwu lokalizacji.

Organizowane w dniach 4- 6 października Expo Real to jedne z największych targów nieruchomości w Europie  Corocznie udział bierze prawie 2000 wystawcy z ponad 30 krajów  oraz kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających z ok.80 krajów. Wśród nich liczną grupę stanowią profesjonaliści bezpośrednio związani z rynkiem inwestycji i nieruchomości - deweloperzy, specjaliści od lokowania firm produkcyjnych, obiektów magazynowych i innych projektów komercyjnych, a także przedstawiciele funduszy inwestycyjnych szukających okazji do ulokowania pieniędzy. W tym roku w części konferencyjnej weźmie udział laureat Nagrody Nobla, amerykański ekonomista, prof. Joseph Stiglitz. Główne tematy tegorocznych targów to m. in. sytuacja, w której nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów (zjawisko to napędzają niskie stopy procentowe), podczas gdy Europa i świat zmagają się z wieloma politycznymi niewiadomymi, a także przepływ kapitału między rejonem Azji i Pacyfiku a Europą oraz cyfrowe innowacje.
Tak jak w roku ubiegłym, również obecnie Szczecin i Uckermark postawiły na współpracę akcentując synergię atutów terenów u ujścia Odry po obu stronach granicy.
- Jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Szczecina 2025 jest wzmocnienie roli naszego miasta jako transgranicznej metropolii - podkreśla Kamila Bogusławska Dyrektor Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.