Inwestuj w Szczecinie

Inwestuj w Szczecinie

Szczecin, stolica województwa, metropolia, będąc ważnym ośrodkiem współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej między władzami lokalnymi Polski, Niemiec i Skandynawii, bardzo silnie oddziałuje na cały region Pomeranii. Położony po obu stronach Odry, w odległości 65 km od Morza Bałtyckiego, tworzy wraz ze Świnoujściem prężnie działający port morski. Tu krzyżują się drogi tranzytowe łączące Europę Zachodnią z krajami bałtyckimi, a Skandynawię z południem Europy.

Jego niezaprzeczalnym atutem jest położenie, ale również warunki naturalne. Lasy, rozległe parki, liczne wyspy Śródodrza, kanały i rozlewiska. To potencjał, który sprawia, że miasto jest wyjątkowo przyjaznym miejscem do życia – mieszkania, pracy i spędzania wolnego czasu. Zgodnie ze śmiałą wizją Floating Garden 2050 i już rozpoczętymi przemianami, dobre zagospodarowanie terenów miejskich  i rozwój lokalnej gospodarki mogą uczynić ze Szczecina nowoczesną i dynamiczną metropolię. 

Ogromne możliwości zagospodarowania przestrzennego stwarza Śródodrze, przede wszystkim zabudowa Łasztowni i Wyspy Grodzkiej. Ich rewitalizacja, uwzględniająca walory historyczne, kompozycyjne oraz wyjątkowe położenie wysp jest z jednej strony wielkim wyzwaniem z drugiej zaś niepowtarzalną szansą dla inwestorów planujących realizację obiektów mieszkaniowych, handlowo-usługowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych. Podobne możliwości stwarza również ożywienie miejskich przestrzeni wokół kanałów na południu Szczecina oraz skupionych w pobliżu Jeziora Dąbie.

Zagospodarowanie terenów nadwodnych pozwoli na rozwój branży usługowej związanej z żeglarstwem i turystyką wodną. Szczecin to wyjątkowe miejsce dla miłośników jachtingu. To jedno z niewielu  miejsc w Europie, gdzie można żeglować po rzece i jeziorze, dotrzeć z nich na zalew a następnie pełne morze. Metropolia przyszłości nie musi być przytłaczającym molochem. Szczecin ma warunki, by dowieść tego własnym przykładem.

Bardzo dobre wyniki operacyjne, skuteczne zarządzanie strategiczne oraz elastyczność finansowa czynią Szczecin idealnym miejscem dla inwestorów. Co roku miasto jest wysoko oceniane w obiektywnych zestawieniach i ratingach tworzonych przez niezależne instytucje. Rośnie udział zagranicznego kapitału inwestycyjnego. Nie brakuje inwestorów zainteresowanych kupnem nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, szybko rozwija się rynek powierzchni biurowych i infrastruktura drogowa. 

Miasto konsekwentne wspiera także rozwój zaawansowanych technologii, stając się jednocześnie ważnym ośrodkiem rozwoju sfery IT, innowacji techniczno-technologicznych i badań w wybranych dziedzinach, takich jak np. genetyka, nanotechnologie. Inwestuje w wiedzę, rozwija nowoczesną edukację i ma bogatą ofertę kształcenia na poziomie akademickim, również dla obcokrajowców.

Szczecin jest miastem otwartym, zarówno w sensie dosłownym dzięki wolnym przestrzeniom miejskim i dostępności komunikacyjnej, jak i w przenośni. Szczecin chłonie i rozwija nowoczesne idee i pomysły, a jednocześnie pielęgnuje i szanuje swoją tradycję i historię. W wizjonerskim Baltic Neopolis złapać można oddech, poczuć świeżą energię, zrealizować plany i urzeczywistnić marzenia.

Warto stać się częścią tego miasta.

Aktualny wykaz inwestycji znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin.

Zobacz również mapę inwestycji  w Szczecinie.

Rozwijaj swój biznes w Szczecinie.

Napisz do nas i dowiedz się jak możemy Tobie pomóc.

Wydział Rozwoju Miasta

Obsługa inwestora w Szczecinie

Możesz do nas również zadzwonić
Tel. +48 (091) 424 58 19