Granty rządowe

Granty rządowe

Na podstawie przyjętego programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023, Ministerstwo Gospodarki może udzielić wsparcia z tytułu tworzenia miejsc pracy oraz z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji. Jest to forma dotacji na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem.  
 

 

 

1. Grant na zatrudnienie

Sektor  Nowe miejsca pracy oraz Koszty kwalifikowane nowej inwestycji
(mln PLN)
Wysokość wsparcia
motoryzacyjny, elektroniczny, lotniczy, biotechnologii 250 40 od 3 200 PLN do 15 600 PLN 
(~ EUR 800 – EUR 3 900)
nowoczesne usługi 250 1,5
B+R 35 1,5
znacząca inwestycja w innych sektorach

200

500

750

500

 
2. Grant inwestycyjny

 

Sektor

Nowe miejsca pracy

oraz

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji

Wysokość wsparcia

sektory priorytetowe

50

160 mln PLN

2-12,5 % kosztów kwalifikowanych

znacząca inwestycja w innych sektorach

200

500

750 mln PLN

500 mln PLN

 B+R

 35

 10 mln PLN

  do 10 % kosztów kwalifikowanych

 

 

Operatorem i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister Gospodarki. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji Zagranicznych dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.
Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.