Edukacja

Edukacja

Szkolnictwo w roku szkolnym 2015/2016

 • 159 przedszkoli – 11458 dzieci
 • 71 szkół podstawowych – 23594 uczniów
 • 60 szkoły gimnazjalne – 10059 uczniów
 • 83 szkoły ponadgimnazjalne, w tym:
 • 46 liceów ogólnokształcących – 8963 uczniów i 3160 absolwentów
 • 18 szkół zawodowych – 1325 uczniów i 410 absolwentów
 • 19 szkoły średnie techniczne i zawodowe – 6043 uczniów i 1224 absolwentów

 

Szkoły wyższe Szczecin jest największym ośrodkiem akademickim w województwie zachodniopomorskim.  W Szczecinie działa 19 szkół wyższych, w tym 5 publicznych, 11 niepublicznych oraz 3 filie i wydziały zamiejscowe uczelni z innych miast.

 • 19 uczelni wyższych, w tym 3 uniwersytety.
 • Ponad 39 000 studentów.
 • Ponad 10 000 absolwentów.
 • Wybrane kierunki kształcenia:

Nazwa kierunku  Studenci Absolwenci 
Logistyka 1352 300
Transport 2663 499
Ekonomia 1974 875
Informatyka 2343 322
Filologia 2145 411
Administracja i zarządzanie 4002 1275
Finanse 1606 487
Biotechnologia 334 133
Biotechnologia medyczna 163 56
Nanotechnologia 89 16
Fizyka 132 10
Bioinformatyka 20 3
Mikrobiologia stosowana 91 17
Mikrobiologia 124 33
Architektura i budownictwo 4080 889
Ochrona środowiska 733 94
Turystyka i rekreacja 751 316