Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Mniej pomp, niższe koszty

Thursday, 14/07/2016
Mniej pomp, niższe koszty

Obniżenie kosztów bieżących spółki, to spodziewany efekt inwestycji, którą przeprowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Spółka realizuje zadanie pod nazwą „Budowa kanałów grawitacyjnych w miejsce układów pompowych”.  Jest ono podzielone na dwie części. Pierwsza to likwidacja pompowni ścieków obsługującej jedno z osiedli przy ul. Miodowej wraz z budową odcinka grawitacyjnego kanału sanitarnego i włączeniem go do istniejącej kanalizacji przy tej ulicy. Kolejne polegać będzie na likwidacji trzech przepompowni znajdujących się przy ul. Zegadłowicza, zastąpienie ich nowym układem pompowym i podłączenie do rurociągu w tej ulicy.

Inwestycję zrealizuje wybrane w przetargu Specjalistyczne Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych MAZUR. Koszt zadania to 361,6 tys. zł. Wykonawca przystąpił do opracowania projektów organizacji ruchu dla poszczególnych zadań. Po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień rozpoczną się właściwe roboty. Powinno to nastąpić  na przełomie sierpnia i września. Zgodnie z umową prace potrwają do końca listopada.

Likwidacja pompowni spowoduje redukcję kosztów bieżących spółki. Wraz z likwidacją pomp odejdą koszty ich bieżącej konserwacji, napraw, obsługi i przede wszystkim energii elektrycznej.

To nie pierwsze tego typu działanie przeprowadzone przez ZWiK. W roku 2013 została zlikwidowana przepompownia przy ul. Moczarowej na osiedlu Osów. Została zastąpiona kanałem grawitacyjnym. Oszczędność z tytuły rachunków za prąd w przypadku tej jednej inwestycji wyniosła ok. 30 tys. zł rocznie.

Copyright 2018 City of Szczecin
Contact