Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Nowy termin rewitalizacji kamienic przy ul. Śląskiej

Wednesday, 13/07/2016
Nowy termin rewitalizacji kamienic przy ul. Śląskiej

TBS Prawobrzeże ustaliło ze spółką Lorenhill Centrum Development nowy termin realizacji kamienic przy ul. Śląskiej. Na wykonanie rewitalizacji trzech kamienic spółka LCD ma czas do końca tego roku. Ustalone zostały również kary za niewykonanie inwestycji w terminie.

11 lipca 2016 r. spółka LCD oraz TBS Prawobrzeże zawarły umowę dotyczącą kamienic przy ul. Śląskiej 45, 46 i 48. Aktem tym przeniesiono własność kamienic przy ul. Śląskiej 45, 46 i 48 na spółkę LCD. Dokument ten ustala również termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynków – 31.12.2016 r. Dokument wprowadza kary umowne w przypadku opóźnienia realizacji inwestycji. Spółce LCD za niewykonanie inwestycji w ustalonym terminie grożą kary – za opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę każdej z kamienic po 150 tys. zł.
 
Aby przyspieszyć proces realizacji inwestycji, inwestor wystąpił z wnioskiem o przeniesienie własności. Przeniesienie własności na spółkę Lorenhill Centrum Development było niezbędne w celu pozyskania finansowania, oraz podpisywania umów z przyszłymi najemcami pomieszczeń znajdujących się w kamienicach.
 
Kamienice przy ul. Śląskiej Magnus Isaksson wstępnie nabył w ramach większej transakcji - w sumie chodzi o sześć gminnych budynków (ul. Śląska 45-48 i ul. Obrońców Stalingradu 12-13). Kamienice przy Śląskiej mają być apartamentami i biurami z handlem na parterach, a tworzące narożnik kamienice przy ul. Obrońców Stalingradu powinny zamienić się w hotel. (w maju zeszłego roku, również na wniosek Isakssona, przesunięto pierwotnie krótszy termin). Za wszystkie nieruchomości spółka Lorenshill ma zapłacić miastu ok. 17,5 mln zł.
 
Informacja o dotychczasowej realizacji inwestycji
 
30 czerwca 2015 r. TBS Prawobrzeże oraz spółka Lorenhill Centrum Development zmieniły umowę zawartą w 2013 r. Zmianie uległy terminy płatności, terminy uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz przeniesienia własności. Strony uzgodniły, że termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie, płatności i przeniesienie własności nieruchomości przy ul. Śląskiej 45, 46, 48 skończy się 28 kwietnia 2016 r. Natomiast termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla oficyn przy ul. Śląskiej 45 i 46 ustalono na 31 października 2016 r. Podpisany przez obie strony aneks do umowy zakładał, że spółka Lorenhill zapłaci kary umowne. Za opóźnienia w realizacji każdej z kamienic (Śląska 45, 46 i 48 ) LCD zapłaciło 200 tys. zł.
 
Wykonanie inwestycji na obecnym etapie można ocenić na 70 proc. Wykonano większość prac w trzech kamienicach w stanie surowym. Prace zakładały ingerencję w konstrukcję budynków, chodzi m.in. o podwyższenie stropów piwnic oraz wzmocnienia fundamentów. Wykonano także elewację kamienicy nr 48. Natomiast elewacje pozostałych dwóch kamienic przygotowane są do malowania. Na parterach budynków mają znajdować się powierzchnie usługowo-handlowe. W wyższych kondygnacjach zaplanowano powierzchnie biurowe i apartamenty.

Copyright 2018 City of Szczecin
Contact