Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Zamek zaprasza

Friday, 06/11/2015
Zamek zaprasza

Zobacz Program Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w okresie 9 – 15.11.2015.

K O N C E R T Y

Koncert muzyki patriotycznej
11.11.2015 (środa), godz. 17.00, sala ks. Bogusława X (wejście B z dużego dziedzińca), wstęp wolny – bezpłatne wejściówki dostępne w kasie Zamku w dniu koncertu

Koncert z okazji dnia niepodległości.

Wystąpią:
Pomerania Singers
Karolina Stańczyk – fortepian
Sylwia Fabiańczyk-Makuch – dyrygent

W programie: polskie pieśni patriotyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, pieśni z okresu I oraz II wojny światowej oraz utwory polskich kompozytorów - St. Moniuszki i F. Chopina.
Podczas koncertu zabrzmią m.in. Pierwsza kadrowa, Warszawianka, Pierwsza Brygada, Jesienny deszcz, Hymn do Bałtyku, Pieśń wieczorna, O mój rozmarynie.

„Pomerania Singers” to dwunastoosobowy zespół wokalny, który powstał we wrześniu 2015 roku z inicjatywy dyrygenta i kierownika artystycznego Sylwii Fabiańczyk-Makuch. Grupę tworzą doświadczeni soliści wywodzący się z różnych środowisk muzycznych miasta Szczecina. „Pomerania Singers” wykonuje zarówno utwory a cappella należące do kanonu chóralistyki, jak też dzieła literatury wokalno-instrumentalnej. W repertuarze zespołu znajdują się utwory kompozytorów muzyki dawnej, klasycznej, współczesnej, folkowej, a także rozrywkowej. Dyrygent w swoich projektach wykonawczych proponuje autorskie programy, w których prezentuje się cała grupa naprzemiennie z solowymi popisami poszczególnych śpiewaków przy akompaniamencie fortepianu. Artystycznym celem Sylwii Fabiańczyk-Makuch i „Pomerania Singers” jest wykreowanie naturalnego, pięknego brzmienia ludzkiego głosu oraz ukazanie bogactwa światowej literatury chóralnej.

Czwartkowy Wieczór Chóralny
12.11.2015 (czwartek), godz.18.00, sala ks. Bogusława X (wejście B z dużego dziedzińca), wstęp wolny

Jubileuszowy koncert białogardzkiego chóru kameralnego Bel Canto z okazji 5-lecia istnienia zespołu.

Wystąpią:
Białogardzki Chór Kameralny  BEL CANTO z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie
Dyrygent : Paweł Mielcarek
Akompaniament: Mirosław Gałęski

W programie muzyka sakralna i świecka.

Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto został  założony w lutym 2011 r. Chór działa przy Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Mimo swojego krótkiego istnienia zespół ma już na swoim koncie szereg osiągnięć. Koncertuje zarówno w Białogardzie i poza miastem uświetniając różne uroczystości świeckie i sakralne.

Folklor, folkloryzm, folk
15.11.2015 (niedziela), godz.12.00, sala ks. Bogusława X (wejście B z dużego dziedzińca), wstęp wolny

W programie m.in. najpiękniejsze pieśni, pieśni patriotyczne Moniuszki, Chopina, Paderewskiego, Stefaniego w wykonaniu studentów Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki.

W Y S T A W A

Wystawa czynna jest codziennie (oprócz czwartku) w godzinach 10.00 – 18.00, bilety: 10 zł normalny, 5 zł ulgowy
Wkrótce:
Galeria Północna  (wejście B z dużego dziedzińca)
Metafora świata. Filip II jako władca i kolekcjoner
28.11. 2015 – 28.02.2016

Wernisaż 27 listopada (piątek) o godz. 17.00.

E K S P O Z Y C J E   S T A Ł E

Dzieje siedziby książęcej w Szczecinie
W związku z modernizacją Skrzydła Wschodniego Zamku wystawa od 25 października jest nieczynna. Ponowne zwiedzanie wystawy będzie możliwe po zakończeniu prac modernizacyjnych, o czym poinformujemy.

Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów
W związku z modernizacją Skrzydła Wschodniego Zamku wystawa od 13 września jest nieczynna. Ponowne zwiedzanie wystawy będzie możliwe po zakończeniu prac modernizacyjnych, o czym poinformujemy.

Gabinet Lubinusa
W związku z modernizacją Skrzydła Wschodniego Zamku wystawa od 19 sierpnia jest nieczynna. Ponowne zwiedzanie wystawy będzie możliwe po zakończeniu prac modernizacyjnych, o czym poinformujemy.

Cela Czarownic
W związku z modernizacją Skrzydła Wschodniego Zamku "Cela Czarownic" od 13 sierpnia jest nieczynna. Ponowne zwiedzanie Celi będzie możliwe po zakończeniu prac modernizacyjnych, o czym poinformujemy.

T E A T R

Tato nie wraca
14.11.2015 (sobota) godz. 18.00 i 20.00, sala ks. Anny Jagiellonki (wejście B z dużego dziedzińca). Dwa spektakle gościnne (wstęp za okazaniem zaproszenia).

Spektakl w ramach uroczystości inauguracyjnych.

Monodram „Tato nie wraca” w reżyserii Piotra Ratajczaka i w wykonaniu  Agnieszki Przepiórskiej.

Ruch sceniczny do przedstawienia ułożył Arkadiusz Buszko - aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie.
    
„Tato nie wraca”  w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej to przejmująca historia, która dotyka najgłębszych warstw duszy. To jeden z tych obrazów, który wzbudza cały kalejdoskop emocji, wyzwala milion myśli i uczuć, nad którymi zazwyczaj nie mamy się czasu zatrzymać. …Brakuje słów, które mogłyby opisać ten spektakl… – napisał jeden z widzów.

Wkrótce:
Teatr „Piwnica przy Krypcie”
Pamiętnik Stefana Czarnieckiego
26.11.2015 (czwartek), godz. 19.00 / Premiera - wstęp za okazaniem zaproszenia
28.11.2015 (sobota), godz. 17.00
29.11.2015 (niedziela), godz. 17.00                 
wejście B z dużego dziedzińca, bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł

K I N O

W związku z modernizacją Skrzydła Wschodniego Zamku Kino Zamek jest nieczynne. Ponowne projekcje seansów filmowych oraz spotkania w ramach Spotkań i Wykładów w kinie będą możliwe po zakończeniu prac modernizacyjnych, o czym poinformujemy.

S P O T K A N I A   I   W Y K Ł A D Y

Zamkowe Spotkania z Psychologią i Sztuką
10.11.2015 (wtorek), godz. 17.30, sala ks. Anny Jagiellonki (wejście B z dużego dziedzińca), bilety 8 zł

Temat spotkania: Izabella Cywińska: kobieta niezłomna.

Spotkanie poprowadzi Michał J. Kawecki, twórca i gospodarz Zamkowych Spotkań z Psychologią i Sztuką.

Spotkaniu towarzyszy minirecital  w wykonaniu Noemi Hańczyk (harfa).

Gościem Michała Józefa Kaweckiego, psychologa terapeuty, będzie Izabella Cywińska, wybitna reżyser teatralna i filmowa. W 1981 roku wystawiła w Teatrze Nowym w Poznaniu sztukę „Oskarżony: czerwiec pięćdziesiąt sześć”, za co przez kilka miesięcy była internowana.  Piastowała stanowisko ministra kultury w gabinecie Tadeusza Mazowieckiego. Wyreżyserowała słynny serial „Boża Podszewka” oraz filmy, m.in. „Kochankowie z Marony”.  Z odwagą i szczerością opisała swoje życie w autobiografii „Dziewczyna z kamienia”.  Godna szacunku  jest jej nieustająca fascynacja światem, ludźmi i zdolność  patrzenia na samą siebie z dystansem.
 
Zainteresowani będą mogli kupić książkę Izabelli Cywińskiej „Dziewczyna z kamienia”  z dedykacją Autorki.

Potyczki z polszczyzną
12.11.2015 (czwartek), godz.17.00, sala ks. Anny Jagiellonki (wejście B z dużego dziedzińca), bilety 1 zł

Temat spotkania: Czego chcemy od języka?

Prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, językoznawczyni

Stanowiska, jakie zajmujemy w sprawach polszczyzny, to m.in. puryzm, perfekcjonizm
i liberalizm językowy. Słuchacze wykładu zapoznają się  z charakterystyką  postaw wobec  języka polskiego, które są typowe nie tylko dla poszczególnych osób, ale dla całych grup społecznych.

Literownia. Spotkania młodych czytelników
13.11.2015 (piątek), godz.17.00, sala ks. Anny Jagiellonki (wejście B z dużego dziedzińca), wstęp wolny

Temat warsztatów: Dziś piątek trzynastego!

Prowadzenie: Magdalena Gardas-Wasilewska, animator kultury

Pech i przesądy na wesoło – oto temat listopadowego warsztatu, któremu towarzyszyć będą zabawne i ciekawe książki. Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami do uczestnictwa w grach, zadaniach i konkursach z nagrodami.

S C E N A   A M A T O R A

Impreza w ramach obchodów Dnia Niepodległości
11.11.2015 (środa), godz. 16.00, sala ks. Anny Jagiellonki (wejście B z dużego dziedzińca), wstęp wolny

Spektakl „Kobiety w widnokręgu” – wg prozy Wiesława Myśliwskiego oraz fragmenty z poezji i prozy polskiej
Scenariusz i reżyseria: Krystyna Maksymowicz
Wykonanie: Grupa recytatorsko-wokalna Espero z Polskiego Związku Niewidomych
Występują: Wiesława Buczulińska, Alicja Czarnuszka, Danuta Łuszczak, Danuta Tymecka i Bogdan Krasnodębski.

I N N E   W Y D A R Z E N I A

Warsztaty teatralne    
13.11.2015 (piątek), godz. 16.00
14.11.2015 (sobota), godz. 10.00

Temat warsztatów: “Pastorałka, jaką była! – jaką jest dzisiaj?”.

Warsztaty teatralne dla nauczycieli, instruktorów i pasjonatów w zakresie przygotowania programu pastorałkowego na okres Adwentu i Bożego Narodzenia.

Prowadzenie: Monika Rasiewicz, profesor i kierownik Katedry Antropologii i Teorii Teatru Akademii Ignatianum (Kraków)

Zgłoszenia i szczegółowe informacje: Dział Edukacji Artystycznej (pok. 110, tel. 91 43 48 325 do 28).

C E N T R U M   I N F O R M A C J I   K U L T U R A L N E J  I   T U R Y S T Y C Z N E J

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT) mieści się w Skrzydle Menniczym (wejście I z małego dziedzińca) Zamku Książąt Pomorskich i jest czynne:

16 X - 14 IV (poniedziałek – sobota), godz. 10.00-18.00

15 IV - 15 X (poniedziałek – niedziela), godz. 10.00-18.00

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT) zajmuje się udostępnianiem informacji o atrakcjach turystycznych Szczecina i województwa zachodniopomorskiego oraz o wydarzeniach kulturalnych, w tym także - w miarę pozyskiwanych informacji - o wydarzeniach kulturalnych w województwie. Ponadto Centrum dostarcza informacji o historii: Zamku, najważniejszych zabytkach Szczecina i regionu.

W biurze można nabyć bilety wstępu do Zamku oraz mapy, przewodniki, książki historyczne i albumy, czy też Szczecińską Kartę Turystyczną.

Na terenie biura CIKiT działa punkt sprzedaży biletów na wydarzenia w Szczecinie – Bilety.fm

W   P R Z Y S Z Ł Y M   M I E S I Ą C U

Spektakl gościnny
Lewa, wspomnienie prawej
6.12.2015 (niedziela), godz. 19.00, sala ks. Anny Jagiellonki (wejście B z dużego dziedzińca), bilety: normalny 35 zł, ulgowy 30 zł

Monodram według tekstu Krystyny Kofty.

Autor: Krystyna Kofta
Reżyseria i opracowanie muzyczne: Tomasz Obara
Adaptacja i wykonanie: Teresa Stępień - Nowicka
    
Spektakl przedstawia rok z życia kobiety, które zachorowała na raka piersi. W ciągu roku przeżyła mastektomię, bolesną chemioterapię i powrót do zdrowia – życia. „Chorowanie jest sztuką trudną, chorują bliscy i przyjaciele bohaterki, oni także są bohaterami tej sztuki”. Spektakl pomimo swojego tematu ma pozytywny wydźwięk. W sposób artystyczny przestrzega kobiety przed „grzechem zaniechania”. Jest to spektakl nie tylko dla kobiet, bo o kobiecie. „Grzech zaniechania” płci nie wybiera. Dziennik zatytułowany „Lewa, wspomnienie prawej” Krystyna Kofta traktowała - jak sama mówi - jako element onkologicznej autoterapii. „Choroba to dramat, chorująca to bohaterka tego dramatu. Chorowanie jest sztuką trudną, chorują bliscy i przyjaciele bohaterki. Oni także są bohaterami tej sztuki” - twierdzi autorka.

Zamek zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze

Bilety do nabycia:
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (wejście I z małego dziedzińca), tel. 91 48 91 630 – na wszystkie wydarzenia i zwiedzanie Muzeum Zamkowego.

Kasa (I p., wejście A z dużego dziedzińca) na godzinę przed seansem, koncertem, spotkaniem.

Muzeum Zamkowe (wejście J z dużego dziedzińca) do muzeum i Galerii Gotyckiej.

Copyright 2018 City of Szczecin
Contact