Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Oczyszczalnia Pomorzany – oficjalne otwarcie

Friday, 14/05/2010
Oczyszczalnia Pomorzany – oficjalne otwarcie

To skok cywilizacyjny Szczecina - dziś oficjalnie otwarto nowoczesną oczyszczalnię ścieków Pomorzany. Dzięki temu Szczecin zniknie z listy największych trucicieli Odry Bałtyku.
Oczyszczalnię Pomorzany otworzyli, symbolicznie przecinając wstęgę:
Stanisław Gawłowski, Minister Środowiska, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina i Olgierd Geblewicz, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Dzięki tej inwestycji mamy lepszą czystszą wodę w kranach, infrastrukturę na światowym poziomie i co najważniejsze nie jesteśmy już trucicielami Odry i Bałtyku. Staliśmy się ekologicznym liderem regionu. Ta inwestycja znaczenie poprawia jakość życia szczecinan - mówił podczas otwarcia prezydent Piotr Krzystek

Oczyszczalnia „Pomorzany” jest jedną z najbardziej oczekiwanych i najważniejszych inwestycji w powojennym Szczecinie. Jej najnowsza historia sięga 2004 roku. To wówczas międzynarodowe konsorcjum firm: WTE Wassertechnik GmbH (Niemcy) – Polimex Mostostal Siedlce S.A. (Polska) - OTV S.A.(Francja), zobowiązało się do zaprojektowania , zbudowania i uruchomienia mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ,,Pomorzany”. Rok trwały prace „papierowe”, polegające m.in. na gromadzeniu dokumentacji, projektowaniu i uzyskiwaniu pozwoleń. Roboty konstrukcyjne zaczęły się w 2005 roku i były prowadzone w trudnych okolicznościach. Pod cienka warstwą ziemi w odpadach starego wysypiska śmieci zalegał gaz, który stanowił realne zagrożenie. Po odgazowaniu szybko okazało się, że obszar przyszłej oczyszczalni, to również swoiste „pole minowe”. Dlatego ze względów bezpieczeństwa, wykonawca zlecił stary nadzór saperski nad całością wykonywanych prac. Zanim na terenie dawnego wysypiska zbudowano system połączonych ze sobą wielkich, betonowych zbiorników, należało wzmocnić grząski nadrzeczny grunt. Było to niezbędne, ponieważ pokłady nośne w niektórych miejscach znajdowały się na głębokości nawet 24 metrów w głąb ziemi. Betonowe pale i kolumny żwirowe, wbite pod konstrukcje oczyszczalni na powierzchni 8 ha, mają długość 120 km – czyli tyle, że układając je wzdłuż autostrady A6 i niemieckiej A11 sięgałyby ze Szczecina aż po Berlin. Łącznie w obiekty wbudowano 20 tys. m3 betonu i 6 tys. ton stali zbrojeniowej. Szacuje się, że w celu usunięcia śmieci i posadowienia obiektów wykonano 350 tys. m3 wykopów.
Ostatnią spektakularną operacją na budowie oczyszczalni „Pomorzany” był montaż zbiorników fermentacyjnych. Odbył się on na początku stycznia br., gdy mróz sięgał minus 10 stopni Celsjusza. Dwa 60 tonowe płaszcze o średnicy 19 i wysokości 16 m sprawnie przetransportowano i ustawiono na żelbetowych, podziemnych częściach zbiorników. Wewnątrz będą zachodziły procesy fermentacji i powstaje m.in. biogaz, dzięki któremu pod względem energetycznym oczyszczalnia będzie samowystarczalna.

Tłoczenie ścieków na ,,Pomorzany” rozpoczęła pompownia ,,Białowieska”, a wkrótce po niej również pompownia ,,Górny Brzeg”. Ścieki w ilości ok. 25 tys. m3 na dobę, m.in. z Bezrzecza , Gumieniec, Pomorzan, Krzekowa czy Świerczewa trafiają tam po wstępnej obróbce: wcześniej są podczyszczane mechanicznie w pompowniach, a następnie wtłaczane do kolektorów. Na ,,Pomorzanach” powtórnie usuwane są zanieczyszczenia stałe m.in. piasek i tłuszcze , a jednorodne ścieki trafiają do części biologicznej. W bioblokach ścieki poddawane są procesom mieszania i napowietrzania. To właśnie tutaj specjalne szczepy bakterii żywią się materią organiczną i efektywnie redukują zawartość substancji biogennych tj. związki azotu i fosforu znajdujące się w fekaliach. W ostatnim etapie ścieki ,,krążą” w osadnikach wtórnych , gdzie ostatecznie są doczyszczane i jako sklarowana, bezpieczna dla środowiska woda zrzucane są do odbiornika.
Przepustowość oczyszczalni obliczona jest na 66 tys. m3 ścieków na dobę. To oznacza, że jest ona zdolna obsłużyć nawet 400 tys. mieszkańców miasta.

– Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli złożyć wniosek do Fundacji Helsińskiej o wykreślenie miasta z listy największych trucicieli Bałtyku – podkreśla Olgierd Geblewicz Prezes Zarządu szczecińskich wodociągów.

Oczyszczalnia ,,Pomorzany” powstała w ramach programu „Poprawa jakości wody dla Szczecina”. Program oprócz realizacji oczyszczalni „Pomorzany” obejmował m.in. budowę oczyszczalni „Zdroje”, 200 km nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz modernizację 57 km starych sieci , magistral wodociągowych: ,,Miedwie - Kijewo” i ,,Warszewo – Mścięcino” oraz hali filtracji wody na złożu węglu aktywnym w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie. W sumie, do realizacji było 15 kontraktów, które na chwilę obecną są ukończone w całości.
Koszt programu to 282,2 mln euro, z czego 66% pokrywa Unia Europejska, 71 mln euro pochodzi z pożyczki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska, zaś 27 mln euro wyłożył Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Program ,,Poprawa jakości wody w Szczecinie” służy poprawie jakości życia mieszkańców. Zapewni też zgodną z międzynarodowymi wymogami ochronę środowiska naturalnego i zwiększy atrakcyjność turystyczną całego regionu. Dzięki kompleksowemu uporządkowaniu gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej miasto przestanie zanieczyszczać Odrę i Bałtyk, a mieszkańcy nie będą ponosić podwyższonych opłat za zanieczyszczanie środowiska naturalnego (aktualnie naliczone i warunkowo zawieszone kary narosły do kwoty 152 mln zł!).

Copyright 2018 City of Szczecin
Contact