Links

 

Otoczenie biznesu

Technopark Pomerania

Północna Izba Gospodarcza

Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie

Centrum Usługowo - Doradcze Euroregionu Pomerania

Inkubatory, centra technologiczno - innowacyjne, potencjał naukowo - badawczy

Regionalne Centrum Innowacji i transferu Technologii (RCIiTT)

Centrum Transferu Technologii Morskich

Centrum Nowych Technologii Medycznych

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Sp. z o.o.

Centrum Dydaktyczno - Badawcze Nanotechnologii

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych 

Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych Technologii

Service Inter - Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

Klastry

Klaster ICT Pomorze Zachodnie

Klaster Morski Pomorza Zachodniego

Transgraniczny Klaster - Szlak wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk

Komunikacja

Port Lotniczy Szczecin – Goleniów

Port Szczecin – Świnoujście

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Instytucje

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Szczecinie

Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Szczecinie