Poznaj Szczecin

 • Sehenswert & gehenswert
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galerien
 • Cafés
 • Philharmonie
 • Theater
 • Clubs
 • Kinos
 • Herbergen
 • Pensionen
 • Weingüter
 • Pizzeria
 • Wasserattraktionen
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Parkhäuser
 • Parkplatz für Busse

Zachodniopomorskie Forum Artystyczne 2018

Zachodniopomorskie Forum Artystyczne 2018
Datum:
18.04.2018 - 21.06.2018
Stätte:

Zachodniopomorskie Forum Artystyczne 2018 to kolejna edycja propozycji kulturalnej Miasta Szczecin, która odbywa się już po raz drugi w Szczecinie. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem i była sukcesem zarówno merytorycznym, jak i artystycznym. Przedsięwzięcie jest zbiorem warsztatów, wykładów, kursów, a także koncertów podsumowujących pracę uczestników oraz wykładowców. Forum daje możliwość korzystania
z doświadczeń wykładowców, młodzieży spoza granic naszego województwa oraz Polski. Ideą Forum jest propagowanie współpracy między młodzieżą, również niepełnosprawną.

Celem jest popularyzacja muzyki klasycznej, jazzowej, kultury odbioru, wymiany doświadczeń wśród młodych adeptów sztuki i pedagogów. Forum pozwala rozwinąć przestrzeń sztuki muzycznej oraz jej twórców. Daje możliwość Uczestnikom do zaprezentowania swoich umiejętności oraz osobowości na scenach naszego miasta, które są wizytówką wysokiej kultury.

15-17 lutego 2018 – Warsztaty La Musica da Camera - warsztaty akompaniatorskie dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych, studentów i wykładowców akademii muzycznych oraz profesjonalistów. Zostaną poprowadzone przez dr Katarzynę Kluczewską (AM Wrocław).
W ramach warsztatów odbędą się dwa wykłady poprowadzone przez mgr Irinę Paliwodę (ZPSM Szczecin), 
dr Katarzynę Kluczewską (AM Wrocław). Na zakończenie odbędzie się Koncert Uczestników oraz koncert dr Małgorzaty Wieland i dr Katarzyny Kluczewskiej.

Miejsce: ZPSM im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie; Muzeum Narodowe w Szczecinie

18-19 kwietnia 2018 – Warsztaty Jazzowe - warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych, studentów i wykładowców akademii muzycznych oraz profesjonalistów. Zostaną poprowadzone przez dr Annę Gadt (AM Katowice) wraz z korepetytorem Patrykiem Matwiejczukiem. W ramach warsztatów odbędą się wykłady mgr Jolanty Szczepaniak oraz
mgr Miłosza Wośko. Na zakończenie odbędzie się Koncert Uczestników.

Miejsce: ZPSM im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie; Muzeum Narodowe w Szczecinie

20-21 kwietnia 2018 – Konkurs Improwizacji Jazzowej – jest on skierowany do uczniów szkół muzycznych, muzyków i studentów akademii muzycznych. Zarówno wokalistów jak
i instrumentalistów. W jury będą: dr Anna Gadt,
 mgr Miłosz Wośko, mgr Jolanta Szczepaniak, mgr Tomasz Licak, mgr Joanna Gajda,
 dr Małgorzata Wieland. Występującym towarzyszyć będzie zespół instrumentalny. Przewidziany jest koncert laureatów.

Miejsce: ZPSM im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie; Muzeum Narodowe w Szczecinie

09-12 maja 2018 – Kurs Interpretacji Muzyki Wokalnej – kurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych, studentów akademii muzycznych. Kurs prowadzony będzie przez
 prof. Markusa Koehlera (Wyższa Szkoła Muzyczna w Detmold – Niemcy) wybitny specjalista w dziedzinie wokalistyki wraz z korepetytorką mgr Iriną Paliwodą (ZPSM Szczecin) nagradzaną akompaniatorką na wielu konkursach wokalnych. Podsumowaniem kursu będzie Koncert Uczestników.

Miejsce: ZPSM im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie; Muzeum Narodowe w Szczecinie

19-21 czerwca 2018 – Warsztaty Aktorsko Wokalne – dla uczniów szkół muzycznych, dzieci niepełnosprawnych oraz studentów akademii muzycznych. Zostaną poprowadzone przez
 mgr Mirosława Kosińskiego (ZPSM Szczecin) – reżyser, mgr Irina Paliwoda (ZPSM Szczecin) – akompaniament. Efektem pracy warsztatów będzie przedstawienie, nawiązujące do stulecia odzyskania niepodległości w roku 1918 oraz utwory patriotyczne i muzyka polska.

Miejsce: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie
10:00
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie,
Muzeum Narodowe w Szczecinie
www.zsm2.szczecin.pl

 

Copyright 2019 Stadt Szczecin
Contact