Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin

Prezydent Miasta Szczecin 3 stycznia 2006 roku ustanowił Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin. Celem ustanowienia Nagrody jest promowanie najlepszych firm Szczecina, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych i zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw.

Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi i jest przyznawana corocznie - zwycięzcy otrzymują nagrodę oraz prawo do używania tytułu Laureata Nagrody lub Nominowanego/Wyróżnionego w materiałach firmowych i reklamowych. Prezydenci Miasta Szczecina wręczyli Nagrody Gospodarcze przedsiębiorcom za 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 rok. Nagroda była przyznawana w tych latach przedsiębiorcom zarejestrowanym na terenie miasta Szczecina w następujących kategoriach: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca, przedsiębiorstwo innowacyjne.

W 2012 roku, po sześciu edycjach konkursu, na wniosek środowiska gospodarczego Prezydent Miasta dokonał zmian w regulaminie Nagrody Gospodarczej. Nagroda przyznawana przez Prezydenta Miasta Szczecin otrzymała nazwę „Busola Biznesu” i przyznawana jest w czterech kategoriach:

• „Busola Biznesu” w kategorii Firma Roku – dla najlepszej szczecińskiej firmy roku;
• „Busola Biznesu” w kategorii Firma dla Szczecina – dla szczecińskiej firmy, która szczególnie przyczyniła się do rozwoju pozagospodarczych dziedzin życia miasta oraz jego promocji;
• „Busola Biznesu” w kategorii Inwestycja Roku – dla najlepszej ukończonej inwestycji w Szczecinie;
• „Busola Biznesu” w kategorii Innowacja Roku – dla najlepszej szczecińskiej firmy, która opracowała lub wdrożyła rozwiązanie innowacyjne w celu zwiększenia wzrostu konkurencyjności na rynku.
Zgłoszenia kandydatur do Nagrody Gospodarczej mają charakter otwarty - mogą być dokonywane przez instytucje i organizacje gospodarcze oraz korporacje zawodowe, a także indywidualnie przez zainteresowane przedsiębiorstwa.

Oceny zgłoszonych podmiotów dokonuje co roku Kapituła Nagrody powołana przez Prezydenta Miasta i reprezentowana przez wybranego na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego. Przewodniczącymi Kapituły Nagrody dotychczas byli: prof. dr hab. Edward Urbańczyk, prof. Dariusz Zarzecki, prof. dr hab. Stanisław Flejterski, prof. Piotr Niedzielski, Roman Rogoziński i Bogumił Rogowski. Ocena kandydatur jest przeprowadzona na podstawie wniosków wypełnionych przez przedsiębiorców. Kapituła rekomenduje Prezydentowi Miasta Laureatów i Wyróżnionych do nagród w poszczególnych kategoriach. Wyniki są ogłaszane w trakcie uroczystej gali wręczenia Nagród i Nominacji.

Dotychczasowe gale Nagrody Gospodarczej odbyły się w Hotelu Radisson SAS, Teatrze Współczesnym, w trakcie Gali Północnej Izby Gospodarczej, w Teatrze Lalek Pleciuga i Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdni Sztuki. Wszystkie gale wręczenia Nagród Gospodarczych były rejestrowane i emitowane na antenie TVP Szczecin.

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody Gospodarczej mają charakter otwarty - mogą być dokonywane przez instytucje i organizacje gospodarcze oraz korporacje zawodowe, a także indywidualnie przez zainteresowane przedsiębiorstwa.

Wnioski zgłoszeniowe do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu” za 2014 wraz z wymaganymi załącznikami rok należy składać do dnia 10 kwietnia 2015 roku.
Nominacje do nagród w poszczególnych kategoriach ogłoszone zostaną po posiedzeniu Kapituły Nagrody. W trakcie gali wręczenia Nagród Gospodarczych, która odbędzie się w maju 2015 roku, ogłoszone zostaną wyniki i przedstawione zostaną Laureaci i Wyróżnieni. Laureaci Nagrody Gospodarczej otrzymują statuetki „Busole Biznesu” oraz dyplomy. Firmy Wyróżnione w konkursie otrzymują dyplomy.

Partnerami instytucjonalnymi konkursu „Busola Biznesu” są:
Business Centre Club Loża Szczecińska;
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie;
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Oddział Zachodniopomorski;
Kupiecka Izba Gospodarcza Pomorza Zachodniego;
Północna Izba Gospodarcza;
Północny Związek Pracodawców;
Związek Armatorów Polskich;
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin;
Zachodniopomorska Izba Turystyki;
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie;
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.
 

 

Informacje:

tel/fax 91 42 45 596

e-mail: nagrodagospodarcza@szczecin.eu  

 

Kontakt

Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Urząd Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

tel/fax 91 42 45 596

e-mail: nagrodagospodarcza@szczecin.eu  


 

NAGRODA GOSPODARCZA LAUREACI I NOMINOWANI W LATACH 2005 - 2012

 


 

 NAGRODA DLA NAUKOWCÓW

 


 

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt