Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

UniCredit wybiera Szczecin

czwartek, 08/01/2009
UniCredit wybiera Szczecin

Szczecin centrum usług

Miasto Szczecin przyjęło w 2006 roku strategię pozyskiwania inwestorów tak, aby w perspektywie kilku lat stać się centrum usługowym dla krajów Europy Zachodniej. Główne działania w tej sferze skupiają się na lokowaniu w Szczecinie firm typu business proces outsourcing oraz shared services center.
Szczecin dąży do rozwoju przedsiębiorczości, głównie tej z branży IT i ICT. Realizacji tego celu służy m.in. Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny, który jest miejscem inkubacji wszelkiego rodzaju firm stworzonych przez dobrze wykształconych absolwentów studiów wyższych.

UniCredit Group

Międzynarodowy bank europejski z siedzibą w Mediolanie obsługujący ponad 40 mln klientów
w 22 krajach Europy. Spółka akcyjna notowana na giełdach w Mediolanie i we Frankfurcie w tym na platformie XETRA, a od 2007 roku również na giełdzie w Warszawie.

UniCredit Business Partners – spółka córka Grupy UniCredit jest pionierem w sektorze usług  back office dla sektora bankowego. Znajduje się na 5 miejscu na europejskiej liście sektora usług pod względem przychodów. Obecnie zatrudnia ok. 7 000 pracowników w pięciu krajach. 

W zachodniej Europie banki należące do grupy znajdują się we Włoszech, Austrii i południowych Niemczech, obejmując zasięgiem swoich usług jedne z najbogatszych obszarów starego kontynentu. Co więcej UniCredit rozwija swoją działalność w nowych państwach Unii Europejskiej oraz w krajach za jej wschodnią granicą.
Zatem jest znaczącą firmą zajmującą się bankowością w Europie Centralnej oraz Wschodniej.
Do grupy należą jedne z największych banków działających w Polsce – Pekao SA, Bułgarii, Chorwacji czy Czechach.

Szczecin atrakcyjny
UniCredit utworzy w Szczecinie centrum kompetencji tzw. back office services. Szczecin  i Polska staną się ośrodkiem wsparcia w strategii biznesowej dla austriackich, niemieckich i polskich banków. Strategiczne położenie geograficzne Szczecina w pobliżu granicy z Niemcami oraz potencjał intelektualny były głównymi czynnikami, które zdecydowały o lokalizacji siedziby UniCredit. Szczecin  wygrał rywalizację z kilkoma innymi miastami w Polsce. Rekrutacja do centrum UniCredit ruszy w marcu 2009 r. i ma potrwać do końca 2010 r. W tym czasie firma zatrudni ok. 450 pracowników. Poszukiwane są osoby ze znajomością języków niemieckiego lub angielskiego, zarówno z doświadczeniem zawodowym, jak i absolwenci.
 

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt