Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Teren wokół Posejdona będzie zagospodarowany

środa, 28/01/2009
Teren wokół Posejdona będzie zagospodarowany

Do marca 2013 roku ma być zagospodarowany teren w rejonie ulic Partyzantów i Kaszubskiej przylegający do dawnego Domu Towarowego POSEJDON.

Tak wynika z aktu notarialnego podpisanego dziś w Urzędzie Miasta. Akt podpisali: Beniamin Chochulski, zastępca prezydenta Szczecina oraz przedstawiciele POSEJDON Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest wieczystym użytkownikiem terenu.

Akt notarialny reguluje dwie istotne kwestie:

 

 1. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Miasto Szczecin przy ul. Partyzantów ( działka nr 4/8 z obrębu 40 Śródmieście)
 2. Zmiana umowy w sprawie w oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w rejonie ulic Partyzantów i Kaszubskiej ( działki nr 4/9, 2/12,4/11 z obrębu 40 Śródmieście.

Ad1. Gmina odda w użytkowanie wieczyste spółce POSEJDON Development działkę o powierzchni 192 m2. Odbędzie się to w sposób bezprzetargowy w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości. Wartość oddanej w użytkowanie działki to 580 tysięcy zł, zgodnie z prawem użytkownik wpłaci od razu 25% wartości nieruchomości. Przez kolejne lata wpłacać będzie 3% wartości nieruchomości.

Ad2. Zmiana umowy użytkowania wieczystego polega na wyznaczeniu dodatkowego terminu zagospodarowania terenu. Wyznaczony on został na 48 miesięcy od dnia podpisania aktu notarialnego. Użytkownik wieczysty ma w tym czasie doprowadzić zaplanowaną inwestycje do stanu surowego zamkniętego. Dodatkowo, do 31 marca 2013 roku spółka ma złożyć kompletny i poprawny wniosek o pozwolenie na użytkowanie zrealizowanej inwestycji.

Dodatkowe ustalenia akcie notarialnym.

W podpisanym dokumencie Gmina w szczegółowy sposób zabezpieczyła dotrzymanie wyżej wspomnianych terminów. Niewywiązanie się z nich skutkować będzie dodatkowa opłatą na rzecz Gminy w wysokości 1 mln zł. Ponadto użytkownik wieczysty zobowiązał się, że przed terminem zakończenia inwestycji nie dokona zbycia prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób trzecich pod rygorem zapłaty na rzecz Gminy kwoty 1 mln zł. Wpłata obu kwot jest zabezpieczona gwarancją korporacyjną, która do 30 czerwca 2009 roku ma zostać zamieniona na gwarancję bankową. Jeżeli taka zamiana nie nastąpi skutkować to będzie rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego. Oprócz tego użytkownik wieczysty terenu zobowiązał się, że w ramach realizacji inwestycji wykona nie mniej niż 300 miejsc parkingowych, w tym co najmniej 100 ogólnodostępnych.

Planowana inwestycja.
W ramach przebudowy obecnego „Posejdona” ulegnie zmianie dotychczasowy sposób użytkowania budynku, który zostanie dostosowany do standardu i funkcji nowoczesnego biurowca, uzupełnionego o część handlowo-usługową. Natomiast budynek główny odzyska oryginalny wygląd przedwojennej elewacji.
Zgodnie z warunkami zabudowy, liczba kondygnacji istniejącego budynku po renowacji pozostanie bez zmian (5 kondygnacji). Nowo wybudowana część kompleksu od strony Bramy Portowej będzie miała wysokość odpowiadającą istniejącemu budynkowi „Posejdona”, natomiast wyższa część zabudowy, wycofana o 6 metrów od pl. Bramy Portowej, osiągnie 35 m wysokości.
Nowy kompleks zaoferuje łącznie ok. 41 500 m2 powierzchni z czego ok. 23 tys. m2 zostanie przeznaczona na biura, a na ok. 3 300 m2 powstanie powierzchnia handlowo – usługowa.
Pierwszym najemcą został UniCredit – umowa już została podpisana. Umowa zakłada docelowo powierzchnię najmu w budynku aż do 6 tys. m2 w nowym kompleksie biurowo-usługowym. UniCredit zamierza otworzyć swoje centrum operacyjne, w którym będzie pracowało ok.. 500 osób.

Podpisanie aktu notarialnego to kolejny krok w celu zagospodarowania reprezentacyjnych nieruchomości w ścisłym centrum miasta. Niedawno podpisane zostały dokumenty w sprawie zagospodarowania terenów przy „grzybku” oraz przy budynku Poczty Polskiej.

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt