Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Szczecin wschodzącą gwiazdą na rynku usług.

wtorek, 09/12/2008
Szczecin wschodzącą gwiazdą na rynku usług.

Szczecin uznany został za „wschodzącą gwiazdę sektora BPO”. Tak wynika z raportu firmy Colliers International zaprezentowanego podczas konferencji na temat rynku outsourcingowego w Polsce.

Konferencję zorganizowała w Warszawie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Odbywała się ona pod hasłem ”Outsourcing w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju”. Jej celem była promocja naszego kraju jako nowoczesnego europejskiego centrum usług BPO oraz przedstawienie najnowszych trendów na rynku outsourcingowym w Polsce. Jednym z prelegentów był Magda Cieliczko, Dyrektor z Colliers International, która zaprezentowała raport o perspektywach BPO w Polsce, zawierający ocenę atrakcyjności największych miast pod kątem rozpoczynania i prowadzenia działalności w sektorze usług. W raporcie uwzględniono 11 polskich miast. Szczecin znalazł się wśród „wschodzących gwiazd sektora BPO”. W wyborze miast, które są potencjalnie atrakcyjne dla prowadzenia usług outsourcingowych, zostały wzięte pod uwagę następujące kluczowe czynniki: dostęp do kadry, koszty pracy, infrastruktura biznesowa, dostępność nieruchomości, polityka władz lokalnych. Szczecin otrzymał trzy pozytywne wskazania. Doceniono łatwość dostępu do dobrze wykształconej kadry, infrastrukturę biznesową oraz politykę władz miasta. „ Szczecin jest dobrą lokalizacją dla inwestycji BPO, ponieważ jest to jedyne miasto, które w swojej strategii rozwoju uwzględniło konieczność przyciągnięcia inwestycji BPO do 2015 roku. Jest to poparte dostępnością studentów kończących różnego rodzaje uczelnie, dostępem do morza, połączeniami ze Skandynawią i Niemcami” – można przeczytać w opracowaniu przygotowanym przez firmę Colliers International

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w mieście rozpoczęła się budowa nowych obiektów biurowych i spodziewane są kolejne inwestycje tego typu. W związku z tym podaż powierzchni biurowej w najbliższych latach wzrośnie.

- W mieście działa już kilka firm z sektora BPO. Spodziewamy się kolejnych tego inwestycji – komentuje raport Krzysztof Nowak, zastępca prezydenta Szczecina. – Rozwój nowoczesnych usług to jeden z głównych elementów strategii rozwoju gospodarczego miasta. Jedną z zachęt do budowy biurowców są zaproponowane przez nas ulgi w podatku od nieruchomości Cieszę się, że nasze działania przynoszą wyniki i są dostrzegane przez niezależnych ekspertów.

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt