Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Szczecin spina pogranicze

środa, 10/12/2008
Szczecin spina pogranicze

Szczecin jest naturalnym centrum nadgranicznym, współpraca z niemieckimi partnerami wymaga jednak zintensyfikowania, to główne wnioski płynące z konferencji „Nasze pogranicze – między wizją a praktyką. Polsko-niemieckie spotkanie polityków, praktyków i ekspertów”.

Dwudniową konferencję zorganizowało miasto Szczecin. Głównym jej celem było omówienie dotychczasowej współpracy miasta z przygranicznymi powiatami i gminami z Niemiec, określenie i zidentyfikowanie nowych zjawisk, jakie rodzą się we wspólnym regionie granicznym po przystąpieniu Polski do grupy państw Schengen, a także związanych z tym nowych wyzwań, zadań i barier.

W konferencji wzięło udział ok. 200 osób. Byli to polscy i niemieccy starostowie, burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele administracji, instytucji i organizacji pozarządowych z terenu niemieckich przygranicznych powiatów Ostvorpommern, Uecker-Randow (Meklemburgia - Pomorze Przednie), Uckermark i Barnim (Brandenburgia) oraz polskich: polickiego, gryfińskiego, stargardzkiego, goleniowskiego.
Uczestnicy pracowali w kilku zespołach tematycznych. Analizowali dotychczasowe osiągnięcia, omawiali też zadania, które powinny być przedmiotem dalszych działań. W zespołach poruszano zagadnienia związane z turystyką, promocją i informacją, komunikacją i transportem, kulturą, edukacją, gospodarką. Uczestnicy w każdej z tych dziedzin zgłosili projekty działań na przyszłość. Wspomnieli m.in. o potrzebie rozbudowy sytemu kształcenie dwujęzycznego, stworzeniu centrum metodycznego dla nauczycieli polskich i niemieckich. W zakresie rozwoju gospodarczego mówiono o konieczności kontynuowania wspólnych działań w zakresie przygotowania oferty inwestycyjnej wzorem współpracy Szczecina i Pasewalku. W dziedzinie turystyki zwrócono uwagę na konieczność działań promocyjnych – wspólnych wydawnictwach oraz o rozbudowie infrastruktury po polskiej stronie granicy. Zaproponowano powołanie instytucji, która byłaby miejscem spotkań polskich i niemieckich twórców kultury a także organizacji pozarządowych.

Podsumowując konferencję Piotr Krzystek prezydent Szczecina stwierdził, że współpraca Szczecina z partnerami niemieckimi w obszarze nadgranicznym jest bardzo bogata i wielowymiarowa. Przyznał, że może być jeszcze pełniejsza. Zadeklarował, że podobne spotkania będą kontynuowane.

Mógłbym wymienić kilkanaście przykładów konkretnych działań, począwszy od kształcenia dwujęzycznego, poprzez wspólne działania artystyczne czy gospodarcze. Chciałbym jednak, aby takich wspólnych projektów było kilkaset i do tego będziemy dążyli – powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Materiał wideo

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt