Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Powstaje POMERANIA

czwartek, 18/12/2008
Powstaje POMERANIA

Rozpoczyna się projektowanie obiektów Parku Naukowo-Technologicznego POMERANIA, który powstanie przy ul. Niemierzyńskiej.

Inwestycję realizować będzie Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny. Spółka podpisała umowę ze konsorcjum pracowni projektowych: „PORTAL-PP” i „PORTAL” ze Szczecina, które wykonają dokumentację projektową „I Etapu Parku Naukowo-Technologicznego POMERANIA”. W pierwszej kolejności powstanie wariantowa koncepcja urbanistyczna, całość projektu będzie wykonana w ciągu 12 miesięcy i kosztować będzie 1.4 mln zł. Szczecińscy projektanci pod szefostwem arch. Macieja Ziombirta wykonają kompletny projekt z kosztorysami. Zaprojektują nowoczesne obiekty Centrum Innowacji, Inkubatora Technologicznego i Centrum Komputerowego, które wejdą w skład „Pomerani”. W obiektach powstanie ok. 12 000 m2 powierzchni do prowadzenia działalności w obszarze nowych technologii dla 500 - 600 pracowników głównie z branży informatycznej i telekomunikacji. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w I półroczu 2010 r. Obiekty zostaną oddane do użytku w 2012 roku. Całkowita wartość prac budowlanych, zagospodarowania terenu i specjalistycznego wyposażenia szacowana jest na ok. 100 mln zł i finansowana będzie z budżetu Szczecina oraz dotacji UE.

Parku Naukowo-Technologicznego POMERANIA. 
Zakłada się, że w skład przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów oraz uzbrajaniu terenu wejdą: 

Inkubator Technologiczny POMERANIA
Będzie to miejsce rozpoczynania działalności gospodarczej przez nowo powstające lub działające już na rynku małe podmioty gospodarcze w obszarze wysokich technologii (informatyka, telekomunikacja, projektowanie, usługi, handel i dystrybucja, pośrednictwo).. 

Centrum Innowacji POMERANIA
W obiektach CI o wysokim standardzie technicznym prowadzić będą działalność firmy w zakresie wysokich technologii, technik informacyjnych oraz ośrodki badawczo-rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. Lokalizacja firm o specjalizacji w obszarze e-commerce, outsourcing, bankowość elektroniczna, telepraca, telemedycyna. e-learning, call center, systemy wsparcia i help desk, oprogramowania, sieci teleinformatycznych, wynajem programów komputerowych przez Internet (ASP - Application Service Provider i inne szeroko rozumiane usługi elektroniczne dla administracji publicznej. W ramach CI funkcjonować będą Centra Usług specjalizujących się usługach BPO (Business Process Offshoring) oraz klastry (informatyczny, biomasy, plazmy niskotemperaturowej, turystyczny, chemiczny, edukacyjny, poligraficzny) i sieci współpracy. 

Centrum Komputerowe POMERANIA
Budowa serwerowni i obiektów towarzyszących na potrzeby firm działających w Parku Naukowo-Technologicznym, administracji publicznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego i podmiotów gospodarczych. Centrum umożliwi świadczenie usług, prowadzenie portali i wortali informacyjnych, wydzielanie dedykowanych powierzchni na potrzeby serwerowni tematycznych, masowe przetwarzanie danych, wirtualizacji infrastruktury informatycznej, archiwizacja zasobów informacyjnych. Centrum Komputerowe posiadać będzie 500 m2 powierzchni specjalnej oraz 1 000 m2 powierzchni technicznej, biurowej i ogólnego przeznaczenia. 

Poniżej obszerniejsze informacje o projekcie:

Prezentacja koncepcji Parku Pomerania prezentowany na III posiedzeniu Regionalnej Rady ds. Gospodarki, Innowacji i Technologii w dniu 14 październik 2008 roku
Wizualizacja w Google Earth
Funkcje poszczególnych obiektów
 

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt