Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Port jachtowy w Szczecinie - 37 pracowni w konkursie

czwartek, 13/08/2009
Port jachtowy w Szczecinie - 37 pracowni w konkursie

Wszyscy zainteresowani wykonaniem koncepcji urbanistyczno architektonicznej nowego portu jachtowego w Szczecinie zostali zaproszeni do udziału w konkursie.

Sąd Konkursowy skierował zaproszenie do 37 pracowni: z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec i Grecji. Blisko połowa (17) to biura projektowe lub samodzielni architekci ze Szczecina i okolic. Pozostali z innych miast Polski: Warszawa – 6, Poznań – 3,Wrocław – 3,Trójmiasto – 2,Śląsk – 2,Kraków – 1,Olsztyn – 1.
Uczestnicy konkursu mogą składać prace do 12 października.2009 do godz. 15.00. Przed przystąpieniem do tworzenia koncepcji projektanci obejrzą teren, na którym powstanie port jachtowy.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 26 października 2009 r. 
Port jachtowy ma powstać ma wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka na wyspie Łasztownia. Biorący udział w konkursie powinni uwzględnić określony przez gminę program użytkowy portu. Obejmuje on m.in. utworzenie portu na modułach pływających zacumowanych do nabrzeży i zakotwiczonych do dna, stworzenie pomostów przystosowanych do jednostek o różnej długości, budowę zaplecza sanitarnego (toalet, natrysków, pralni), świetlicy, punktu odbioru nieczystości. Przewidziano stworzenie miejsc dostępowych do Internetu. Teren portu powinien zostać ogrodzony doprowadzone mają tu być media. Wokół portu powstać ma odpowiednia liczba miejsc parkingowych.  

Oceny prac dokona powołana komisja konkursowa. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sporządzonej na podstawie zwycięskiej pracy i uwzględnieniem zaleceń sądu konkursowego. Autorzy pracy, która zajmie drugie miejsce dostaną nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Zdobywcy trzeciego miejsca otrzymają nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Po rozstrzygnięciu konkursu przewidziano publiczną wystawę nadesłanych prac.

Gmina będzie się starać o dofinansowanie budowy portu z programu Interreg. Zakłada się, że port jachtowy powstanie najpóźniej do połowy 2013 r. Służyć będzie uczestnikom finału The Tall Ships Races, który odbędzie się w Szczecinie za 4 lata.  

Wyspy Grodzka i Łasztownia znajdują się w sercu Szczecina. Ich rewitalizacja i zagospodarowanie jest jednym z priorytetów władz miasta. Wykorzystanie wysp w celu rozwoju żeglarstwa wpisuje się w markę miasta Floating Garden, która za jeden z filarów rozwoju Szczecina uznaje jachting. Władze gminy podejmują działania w celu realizacji tych założeń. Jednym z takich przedsięwzięć jest stworzenie Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, które powstanie przy ul. Przestrzennej. Kolejnym jest budowa portu jachtowego na wyspie Grodzkiej i Łasztowni. Wstępem do realizacji tego zadania jest konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej portu.  

Więcej informacji o konkursie pod adresem:
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp?soid=52A68C198...
 

Załącznik
Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt