Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Port jachtowy w Szczecinie – blisko 40 ofert

czwartek, 16/07/2009
Port jachtowy w Szczecinie – blisko 40 ofert

Aż 37 pracowni jest zainteresowanych wykonaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego portu jachtowego w Szczecinie. Tyle ofert wpłynęło na ogłoszony przez miasto konkurs.

Miasto ogłosiło konkurs w ubiegłym miesiącu. Większość zgłoszeń nadesłały pracownie z Polski. Były jednak oferty z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Do 10 pracowni wysłano prośby o uzupełnienie zgłoszeń. Mają na to czas do końca miesiąca. Po tym terminie wybrani uczestnicy oficjalnie zaproszeni zostaną do składania prac konkursowych.

Port jachtowy powstać ma wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka na wyspie Łasztownia. Organizatorzy konkursu przewidują, że zwycięską prace poznamy pod koniec października br. Podczas trwania konkursu przewidziano wizję lokalną na Łasztowni i Wyspie Grodzkiej. Biorący udział w konkursie powinni uwzględnić określony przez gminę program użytkowy portu. Obejmuje on m.in. utworzenie portu na modułach pływających zacumowanych do nabrzeży i zakotwiczonych do dna, stworzenie pomostów przystosowanych do jednostek o różnej długości, budowę zaplecza sanitarnego (toalet, natrysków, pralni), świetlicy, punktu odbioru nieczystości. Przewidziano stworzenie miejsc dostępowych do Internetu. Teren portu powinien zostać ogrodzony doprowadzone mają tu być media. Wokół portu powstać ma odpowiednia liczba miejsc parkingowych.   

Oceny prac dokona powołana komisja konkursowa. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sporządzonej na podstawie zwycięskiej pracy i uwzględnieniem zaleceń sądu konkursowego. Autorzy pracy, która zajmie drugie miejsce dostaną nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Zdobywcy trzeciego miejsce otrzymają nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Po rozstrzygnięciu konkursu przewidziano publiczną wystawę nadesłanych prac.

Gmina będzie się starać o dofinansowanie budowy portu z programu Interreg. Zakłada się, że port jachtowy powstanie najpóźniej do połowy 2013 r. Służyć będzie uczestnikom finału The Tall Ships Races, który odbędzie się w Szczecinie za 4 lata. 

Wyspy Grodzka i Łasztownia znajdują się w sercu Szczecina. Ich rewitalizacja i zagospodarowanie jest jednym z priorytetów władz miasta. Wykorzystanie wysp w celu rozwoju żeglarstwa wpisuje się w markę miasta Floating Garden, która za jeden z filarów rozwoju Szczecina uznaje jachting. Władze gminy podejmują działania w celu realizacji tych założeń. Jednym z takich przedsięwzięć jest stworzenie Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, które powstanie przy ul. Przestrzennej. Kolejnym jest budowa portu jachtowego na wyspie Grodzkiej i Łasztowni. Wstępem do realizacji tego zadania jest konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej portu.      

Więcej informacji o konkursie pod adresem:

http://bip.um.szczecin.pl

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt