Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Oczyszczalnia Pomorzany już działa

piątek, 21/08/2009
Oczyszczalnia Pomorzany już działa

Jedna z największych tego typu inwestycji w Europie zakończona. Ruszyła oczyszczalnia „Pomorzany”.

Symbolicznego otwarcia oczyszczalni dokonał prezydent miasta Piotr Krzystek. 

„Szczecinianie od ponad 30 lat czekali na oczyszczalnię ścieków z prawdziwego zdarzenia - powiedział prezydent .Dotychczas to przyroda musiała samo sobie poradzić z problemem tysięcy ton ścieków codziennie zrzucanych bezpośrednio do Odry. Dzisiaj, po pięciu latach prac projektowych i budowlanych, mam możliwość uruchomienia pierwszych urządzeń i instalacji Oczyszczalni „Pomorzany”. Tym samym krok po kroku sprzyjamy i realizujemy koncepcję „pływających ogrodów”, w którą to znakomicie wpisuje się realizacja tego największego w powojennej historii miasta programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie.”

Z kolei Olgierd Geblewicz prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji podkreślił, iż jest to ostatni etap przed oddaniem oczyszczalni do ostatecznego użytku. Teraz będą trwały próby wszystkich urządzeń w ramach rozruchu technologicznego zapowiadającego zakończenie inwestycji - mówił O. Geblewicz. 

Oczyszczalnia „Pomorzany” to jedna z największych inwestycji tego typu w Środkowej Europie. Ukończenie jej budowy jest kolejnym etapem programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”, realizowanego przy wsparciu funduszy unijnych, którego koszt wynosi 280 mln euro. 
Oczyszczalnia ścieków „Pomorzany” to odciążenie Odry i Bałtyku , czysta i smaczna woda dla mieszkańców Szczecina.

Szczegóły na temat oczyszczalni www.zwik.szczecin.pl/fs/pliki/rama0.htm
 

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt