Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Niemieccy samorządowcy u prezydenta

środa, 11/03/2009
Niemieccy samorządowcy u prezydenta

Prezydent Szczecina spotkał się burmistrzami niemieckiego pogranicza. Rozmawiał projektach współpracy w ramach metropolii o charakterze transgranicznym. 

- Metropolia szczecińska do tej pory przypominała półkole, zaczynała się i kończyła  na granicy. Dobrze, że zaczyna przypominać pełne koło a Szczecin myśli o współpracy z niemieckimi partnerami – stwierdziła podczas spotkania Heidi Michaelis, burmistrz Ueckermünde.

Spotkanie w urzędzie miasta było kontynuacją konferencji „Nasze pogranicze – między wizją a praktyką”, które odbyło się w grudniu ub. roku. W jej trakcie okazało się, że obie strony najchętniej współpracują i najwięcej mogą zrobić w dziedzinie turystyki, edukacji, planowania przestrzennego, kultury i gospodarki.

Podczas spotkania Piotr Krzystek poinformował wzmocnieniu działań w celu powołanie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i współpracy w tym zakresie z gminami polskimi. Stwierdził, że miasto jako jedyne w Polsce w szansę stać się metropolią transgraniczną. Zaprosił niemieckich partnerów do współpracy w tym zakresie. Poinformował również o tym, że Szczecin zyskał prawo do organizacji finału regat The Tall Ship`Races w 2013 r. oraz o staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. – To dwa bardzo znaczące wydarzenia. Zwłaszcza starania o Europejską Stolicę Kultury są miejscem do realizacji wspólnych projektów – powiedział prezydent Szczecina.

Podczas dyskusji okazało się, że pilną potrzebą jest przygotowanie wspólnego portalu internetowego, który zawierałby informacje z całego regionu nadgranicznego. Goście niemieccy mówili też o swych planach w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej, głównie budowie ścieżek rowerowych. – W ramach obszaru metropolitalnego również dostrzegamy konieczność stworzenia spójnego sytemu ścieżek rowerowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nasze działania skoordynować – zadeklarował Piotr Krzystek.                

Na zakończenie prezydent zaproponował zorganizowanie w przyszłym roku wspólnej prezentacji o charakterze gospodarczym.

W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób. Obecni byli burmistrzowie  Schwedt Pasewalku Torgelow Templina, Eggesin, Loecknitz i Garz. Byli również starostwie lub przedstawiciele powiatów Uckermark, Uecker-Randow, Eberswalde i Ostvorpommern.

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt