Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Miasto aktalizuje strategię

czwartek, 17/09/2009
Miasto aktalizuje strategię

Mieszkańcy mogą brać aktywny udział w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Szczecina. Umożliwi to specjalna strona internetowa.

Aktualizacje Strategii prowadzi wyłoniona w przetargu Spółka WYG International.  Prace weszły w fazę wykonawczą. Już w przyszłym tygodniu najlepsi specjaliści w Szczecinie zajmą się diagnozą społeczno-gospodarczą miasta. Pracę rozpocznie osiemnaście kilkunastoosobowych zespołów. Zaraz po przeprowadzeniu diagnozy, specjaliści przystąpią do aktualizacji celów rozwoju Szczecina.

Spółka WYG International ma przedłożyć Miastu Szczecin Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Szczecina 30 marca 2010 roku. Przedmiotem opracowania jest także dostosowany do odnowionej strategii Wieloletni Program Rozwoju Szczecina. Na przygotowanie tego dokumentu z kolei WYG International ma czas do 30 czerwca 2010 roku. Zwieńczeniem długiego i żmudnego cyklu prac, podczas których głębokiej analizie poddane zostaną wszystkie dziedziny życia miasta, będzie przyjęcie obu opracowań przez Radę Miasta Szczecina. Wcześniej przeprowadzone zostaną szerokie konsultacje społeczne. Oznacza to, że wpływ na kształt opracowania będą więc mieli wszyscy szczecinianie.

- Chcemy przygotować jak najlepszy dokument rozwojowy, stworzony nie tylko przez specjalistów. Zależy nam na tym, aby w prace nad aktualizacją strategi właczyli się również mieszkańcy. W tym celu stworzona została właśnie specjalna strona internetowa – mówi Piotr Krzystek prezydent Szczecina

- Udostępniamy mechanizm, który umożliwi debatę o przyszłości miasta.. Zgodnie z intencjami autorów strony, serwis www ma nie tylko informować o pracach zespołu redakcyjnego, lecz także inspirować do dyskusji – mówi profesor Dariusz Zarzecki, szef zespołu ekspercko-redakcyjnego.

Na stronie internetowej projektu: www.strategia-szczecin.pl znajdują się między innymi blog, Bank Pomysłów, forum dyskusyjne. Są także ankiety dotyczące problemów miasta. Ankiety będą służyły jako materiał źródłowy do przeprowadzenia diagnozy społeczno-gospodarczej miasta.  Na użytek projektu poszczególne dziedziny życia miasta zostały podzielone na trzy podstawowe sfery: społeczną, gospodarczą i przestrzenną. W każdej ze stref wyznaczono kilka obszarów roboczych (w sumie jest ich 18). Każdemu z obszarów przyporządkowano grupę „panelistów”. Oznacza to, że nad diagnozą i aktualizacją celów będzie równolegle pracowało 18 zespołów składających się z 4-5 ekspertów. 

Każdej z trzech stref przyporządkowano eksperta kluczowego, którego zadaniem będzie koordynacja prac zespołów panelowych. Za sferę przestrzenną odpowiadał będzie architekt Janusz Nekanda-Trepka, za gospodarczą profesor Dariusz Zarzecki, natomiast za społeczną – profesor Stanisław Flejterski.

Sfera Społeczna

Sfera Gospodarcza

Sfera Przestrzenna

 1. Bezpieczeństwo publiczne
 2. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
 3. Oświata i wychowanie
 4. Warunki życia i pracy. Demografia
 5. Sport i rekreacja
 6. Kultura i sztuka
 1. Struktura branżowa gospodarki
 2. Działalność inwestycyjna
 3. Transport
 4. Turystyka
 5. Nauka i innowacje
 6. Otoczenie biznesu
 7. System zarządzania Miastem i Strategią
 1. Środowisko przyrodnicze
 2. Ład przestrzenny
 3. Gospodarka nieruchomościami
 4. Infrastruktura techniczna
 5. Obszar metropolitalny

- Dużo uwagi poświęciliśmy wyborowi osób, które będą uczestniczyły w pracach grup panelowych – mówi Grzegorz Gawlik, sekretarz zespołu redakcyjnego. – Jako kluczowe przyjęliśmy kryterium doświadczenia. Wybraliśmy osoby, które uczestniczyły w przygotowywaniu analogicznych opracowań,  kierują jednostkami realizującymi zadania związane z daną dziedziną życia miasta, zajmują się nią naukowo, bądź biznesowo. Spotkania grup panelowych rozpoczną się 21 września i trwać będą do początku października.

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt