Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Konkurs architektoniczny

piątek, 31/07/2009
Konkurs architektoniczny

Konkurs architektoniczny przyniesie odpowiedź na pytanie, jak wyglądać będzie sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Jagiellońskiej.

Gmina miasto Szczecin ogłosiła konkurs pn. „Opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP 47 w Szczecinie oraz studialnej koncepcji zagospodarowania terenów sąsiednich”.

Celem konkursu jest znalezienie atrakcyjnej propozycji architektonicznej i funkcjonalnej budynku sali gimnastycznej. Sala musi być przystosowana do sportów walki – judo, do  potrzeb lekcji WF na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnastyki sportowej. W projekcie musi znajdować się również propozycja zagospodarowania terenu, w nawiązaniu i w połączeniu z istniejącym budynkiem szkoły, a także propozycja kompleksowego zagospodarowania terenów znajdujących się na działkach bezpośrednio sąsiadujących z terenem szkoły.

Zadaniem konkursu jest wybór optymalnej koncepcji przeznaczonej do realizacji, a także wskazanie autora zwycięskiego projektu lub zespołu autorskiego. Autorzy najlepszej pracy zaproszeni zostaną do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdzie przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej. Łączna pula nagród dla autorów najlepszych projektów to 90 tys. zł

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 21.09.2009 r., do godz.15:00, w Biurze Obsługi Interesantów, Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub mdabro@um.szczecin.pl

Załącznik
Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt