Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Inauguracja Rady Gospodarczej

czwartek, 26/03/2009
Inauguracja Rady Gospodarczej

Po raz pierwszy zebrali się członkowie Rady Gospodarczej, która będzie działać przy prezydencie miasta. W trakcie spotkania rozmawiano o kierunkach rozwoju gospodarczego Szczecina.

Powołanie Rady Gospodarczej był jednym z postulatów zgłaszanych przez Północną Izbę Gospodarczą. O powołaniu Rady Piotr Krzystek poinformował właśnie podczas spotkania z przedsiębiorcami zrzeszonymi w PIG.

Spotkanie inauguracyjne Rady odbyło się w sali sesyjnej Rady Miasta. Wzięło w nim udział ok. 50 osób. Obecni byli przedstawiciele życia gospodarczego miasta: pracodawcy, przedstawiciele izb gospodarczych, kupieckich i rzemieślniczych, członkowie zarządów firm, naukowcy szczecińskich uczelni. 

- Spotykamy się w czasach kryzysy. Dla Szczecina jego skutki nie są jeszcze tak dotkliwe, jak w innych miastach. Niemniej jednak konsultowanie się w sprawach gospodarczych uważam za istotne stąd decyzja o powołaniu Rady Gospodarczej – powiedziała Piotr Krzystek.

Prezydent Szczecina nakreślił strategię rozwoju gospodarczego miasta. Według prezydenta główne kierunki działań to wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój nowoczesnych usług, odwrócenie miasta w stronę wody. Za istotną rzecz prezydent uznał też utrzymanie przemysłu stoczniowego. Piotr Krzystek powiedział o działaniach miasta w celu wsparcie przedsiębiorców. Przypomniał o dokapitalizowaniu miejskiego funduszu pożyczkowego i poręczeniowego, zamrożeniu czynszów na lokale użytkowe, ulgach i zwolnieniach podatkowych. Szansą dla osób początkujących w biznesie jest powstanie Szczecińskiego Parku Naukowo Technologicznego „Pomerania”. Powstanie on przy ul. Arkońskiej. O przygotowaniach do rozpoczęcia inwestycji mówił zebranym Grzegorz Fiuk prezes SPNT.

Większość zaproszonych gości zadeklarowała chęć uczestnictwa w pracach Rady Gospodarczej. Oficjalnie powołani zostaną oddzielnym zarządzeniem prezydenta. Oprócz nich w skład rady wejdą również przedstawiciele miasta. Posiedzenie Rady będą się odbywać cyklicznie. W ich trakcie omawiane będą zagadnienia interesujące przedsiębiorców. Tematami najbliższych posiedzeń będzie zagospodarowanie terenów wokół jeziora Dąbie, kryzys gospodarczy i możliwości łagodzenia jego skutków, polityka podatkowa miasta.

Rada pełnić będzie funkcje opiniodawcze i doradcze w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym Szczecina. Będzie mogła wyrażać opinie oraz rekomendować projekty rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki Szczecina. Dotyczyć to będzie m.in. projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń prezydenta związanych z gospodarką.

Załącznik
Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt