Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta

środa, 08/07/2009
Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta

Rozpoczęły się prace nad Aktualizacją Strategii Rozwoju Szczecina. W pierwszej kolejności odbyło się spotkanie z dyrektorami wydziałów Urzędu Miasta oraz członkami Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miasta. 

- Rola zarówno pracowników urzędu, jak i radnych Rady Miasta Szczecina jest kluczowa dla realizacji naszego zadania – mówi profesor Dariusz Zarzecki, szef Zespołu Redakcyjnego. – Dlatego liczymy na ich aktywną współpracę. Są to gremia, które znajdują się w centrum wydawanych decyzji. Zarówno urzędnicy, jak i radni posiadają doświadczenie oraz praktyczną wiedzę na temat funkcjonowanie miasta i oni mogą najlepiej wskazać te elementy systemu, które można usprawnić. W początkowej fazie realizacji projektu musimy ocenić, w jaki sposób jest realizowana obecna Strategia Rozwoju Szczecina.

Podczas dyskusji na spotkaniu z dyrektorami i kierownikami wydziałów Urzędu Miasta Szczecina pojawił się wątek obszerności opracowania. W ocenie profesora dobra strategia powinna być dokumentem, krótkim wskazującym najważniejsze cele miasta. Istotą opracowania jest zidentyfikowanie kilku kluczowych dziedzin, na które stawiają mieszkańcy. W ten sposób będzie można zdynamizować rozwój Szczecina. Alternatywą wobec takiego podejścia byłoby potraktowanie wszystkich płaszczyzn funkcjonowania miasta jako celów strategicznych, które mają się równomiernie rozwijać.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta jest tylko jednym z elementów wielowątkowego opracowania, którym zajmuje się Firma WYG International oraz zespół profesora Dariusza Zarzeckiego. Zadaniem Ekspertów jest również stworzenie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina, opracowanie procedury jego przygotowywania, wdrażania, monitorowania i aktualizowania a także doradztwo w zakresie zarządzania realizacją Strategii Rozwoju oraz Wieloletniego programu rozwoju. Istotnym elementem opracowania są także działania Public Relations, które są tak pomyślane by w pracę nad aktualizację strategii włączyć możliwie szerokie grono mieszkańców Szczecina. W pierwszym etapie prac eksperckich ma powstać diagnoza społeczno-gospodarcza i ocena realizacji obowiązującej od 2002 roku Strategii Rozwoju Szczecina.
 

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt