Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Aktualizacja Rozwoju Strategii Miasta

poniedziałek, 29/06/2009
Aktualizacja Rozwoju Strategii Miasta

Miasto Szczecin rozpoczyna proces aktualizacji Strategii Rozwoju. Odświeżony dokument będzie odpowiedzią na pytania jak przyspieszyć pozytywne przemiany, jak najlepiej spożytkować potencjał mieszkańców i jak przygotować się na ewentualne kryzysy czy inne zagrożenia.

- Poprzednia Strategia uchwalona została w 2002 roku. Od tego czasu sytuacja miasta zmieniła się, dlatego ten najważniejszy dokument ptrogramowy miasta należy uaktualnić – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

- Mówiąc prostymi słowami, tworzymy mapę rozwoju miasta – tłumaczy prof. Dariusz Zarzecki, Szef Zespołu Redakcyjnego projektu Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina - Musimy mieć świadomość, że mechanizmy wydatkowania środków publicznych działają w sposób, który wyklucza finansowanie inwestycji nie uwzględnionych w Wieloletnim Programie Rozwoju, a ten z kolei wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Miasta. Skarbnik miasta nie wyda pieniędzy na cele, które nie są przewidziane w strategii. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach będziemy kształtować przyszłość miasta do 2025. Dlatego tak wiele miejsca i czasu poświęcimy na konsultacje społeczne. Z jednej strony chcemy by nasze opracowanie odpowiadało współczesnym potrzebom nowoczenego miasta jakim jest Szczecin, natomiast z drugiej ważne jest dla nas by Strategia była jak najbliższa oczekiwaniom mieszkańców. Przewidujemy uruchomienie mechanizmów, które umożliwią włączenie się każdego szczecinianina w cykl debat poświęconych przyszłości miasta.

Aktualizacja poprzedzona będzie analizą obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz procesem wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych poszczególnych założeń nowego dokumentu. Proces opracowania aktualnej strategii ma się zakończyć w grudniu 2009 roku. Partnerem miasta w procesie aktualizacji jest firma WYG International wchodząca w skład WYG Group - brytyjskiej instytucji od ponad 50 lat specjalizującej się w doradztwie społeczno – ekonomicznym, biznesowym oraz inżynieryjnym. WYG International został wybrany przez gminę Szczecin w przetargu. Realizacja zamówienia będzie kosztować 496 540 zł. Dodatkowe działania objęte umową - działania PR, roczne doradztwo i monitoring, opracowanie procedur zarządzania i wdrażania Strategii - zostały wycenione na 406 250 zł.      

Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina 2025 skupi się na obszarach i działaniach strategicznych miasta, które mogą przyczynić się do przyspieszenia jego rozwoju i wyróżnienia Szczecina na tle innych polskich i europejskich aglomeracji. Powstały w procesie aktualizacji dokument będzie wskazywać kierunki działań i wyznaczać cele zgodne z wizją i marką Szczecina. Przede wszystkim ma zaś odpowiedzieć na pytanie jaki ma być Szczecin za kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt lat. Zaktualizowana Strategia ma także jasno zdefiniować rolę Szczecina, jako centrum obszaru metropolitalnego -  regionalnej osi rozwoju społecznego i gospodarczego. Według założeń ma uwzględnić obecne na wielu poziomach powiązania z sąsiadami - Dobrą, Goleniowem, Gryfinem Kobylanką, Kołbaskowem, Nowym Warpnem, Policami, Stargardem Szczecińskim i Starym Czarnowem a także Świnoujściem. Strategiczny dokument prezentować będzie spójną koncepcję rozwoju Szczecina do roku 2025. Przedstawi w sposób czytelny precyzyjnie określone cele rozwojowe, istniejący potencjał i jego najwłaściwsze wykorzystanie. Oprócz aktualnej strategii WYG International przygotuje także programy strategiczne w wybranych branżach.

WYG International, PSDB, WYG-HR Consulting, wchodzą w skład WYG Group, brytyjskiej grupy notowanej na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, marki z pięćdziesięcioletnią tradycją w zakresie doradztwa społeczno – ekonomicznego, biznesowego oraz inżynieryjnego. W Polsce firma  działa od 1992 roku. Zatrudnia ponad 150 wysokiej klasy ekspertów z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym w instytucjach administracji publicznej, placówkach naukowych oraz podmiotach sektora prywatnego. Wśród klientów WYG International znajdują się dziesiątki prywatnych przedsiębiorstw, jak i podmioty administracji publicznej - centralnej i samorządowej. Usługi firmy obejmują  każdy etap cyklu życia inwestycji infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych.

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt