Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Hala widowiskowo-sportowa – przetarg rozpoczęty

piątek, 08/01/2010
Hala widowiskowo-sportowa – przetarg rozpoczęty

Rozpoczął się przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej. Do uczestnictwa w postępowaniu zgłosiło się 16 potencjalnych wykonawców.

Przetarg ma charakter ograniczony. Przeprowadzany będzie dwóch etapach. Dziś tj. 8 stycznia br. mijał termin składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do Urzędu Miasta wpłynęło 16 wniosków.

Spośród zgłoszonych podmiotów wybranych zostanie siedem, których oferty okażą się najlepsze. Wybór dokonany zostanie na podstawie ściśle określonych w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów. Postawione przez miasto warunki dotyczą zdolności technicznej firmy do wykonania tak skomplikowanego zadania jak budowa hali widowiskowo-sportowej a także sytuacji ekonomicznej i finansowej firmy zapewniającej zdolność do wykonania zamówienia. W tym przypadku sprawdzone zostanie, czy ubiegający się o zamówienie posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 25 mln zł.

W warunkach przetargu ściśle określono jakie umiejętności i doświadczenie powinien mieć dyrektor kontraktu oraz kierownik robót a także kierownicy poszczególnych prac branżowych (montaż konstrukcji stalowych, urządzenia sanitarne, instalacje elektryczne, roboty drogowe, sieci teleinformatyczne). Oprócz tego firmy ubiegające się o zamówienie powinny się wykazać doświadczeniem w realizacji zadań zbliżonych charakterem do szczecińskiej hali widowiskowo-sportowej. Na swym koncie powinny mieć: 

wybudowanie jednego obiektu kubaturowego (np.: hali sportowej, hali widowiskowej, widowiskowo- sportowej, stadionu, amfiteatru, obiektu handlowego, parkingu wielopoziomowego, dworca, hali fabrycznej, pływalni krytej itp.) o kubaturze minimum 50 000 m³;

wykonanie i montaż konstrukcji stalowej jednego przekrycia o rozpiętości minimum 50 m bez podpór pośrednich), opartego na obwodzie budynku – z wyłączeniem obiektów mostowych.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że tak wiele firm jest zainteresowanych wykonaniem hali – skomentował Krzysztof Nowak, zastępca prezydenta Szczecina, odpowiedzialny za realizację inwestycji miejskich. – To gwarantuje, że wybierzemy solidnego i wiarygodnego wykonawcę. 

Po ocenie wniosków nastąpi wybór wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w kolejnym etapie przetargu. W jego trakcie wybrane firmy złożą ofertę ostateczną. O wyborze wykonawcy decydować będzie najkorzystniejsza cena wykonania hali widowiskowo-sportowej. Na realizację obiektu zwycięzca przetargu będzie mieć maksymalnie do 36 miesięcy od momentu udzielenia zmówienia.     

Informacje o inwestycji
Hala powstanie przy ul. Szafera w Szczecinie. W ramach inwestycji powstanie budynek główny hali (część A) oraz budynki: biurowo-usługowy (część B) i sportowo-rekreacyjny (część C). Wykonane będą ponadto stacja transformatorowa i niezbędne przyłącza. W głównym obiekcie mieścić się będą wielofunkcyjne boisko, trybuny dla widzów, zaplecze socjalno – sanitarne dla sportowców. W zależności od organizowanej imprezy hala pomieści do 7,3 tys. osób (5,3 tys. na trybunach 2 tys. na płycie boiska). Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie ok. 19,0 tys m². Budynek B przeznaczony będzie do obsługi kompleksu. Znajdą się tu kasy, zaplecze socjalno – biurowe, sale konferencyjne, restauracja. Najważniejszymi elementami części C będą sala treningowa, siłownie, sala fitness, sale konferencyjne, zaplecze dla mediów,. Na terenie kompleksu hali zlokalizowane zostaną ponadto dodatkowe obiekty sportowe oraz urządzone tereny zielone przeznaczone do wypoczynku. Będą tu m.in. :

 • trzy boiska sportowe przeznaczone do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa   lub piłkę nożną,
 • stanowiska do gry w tenisa stołowego,
 • skatepark przeznaczony do jazdy na deskorolce lub rolkach,
 • miniamfiteatr z przeznaczeniem na organizowanie imprez kulturalnych i,
 • tereny zielone wraz z fontanną,
 • ścieżki rowerowe i alejki spacerowe.
Załącznik
Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt