Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Szczecin rusza z halą widowiskową

wtorek, 27/10/2009
Szczecin rusza z halą widowiskową

Szczecin ogłosił przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej.

Obiekt powstanie przy ul. Szafera w Szczecinie. W ramach inwestycji powstanie budynek główny hali (część A) oraz budynki: biurowo-usługowy (część B) i sportowo-rekreacyjny (część C). Wykonane będą ponadto stacja transformatorowa i niezbędne przyłącza. W głównym obiekcie mieścić się będą wielofunkcyjne boisko, trybuny dla widzów, zaplecze socjalno – sanitarne dla sportowców. W zależności od organizowanej imprezy hala pomieści do 7,3 tys. osób (5,3 tys. na trybunach 2 tys. na płycie boiska). Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie ok. 19,0 tys m². Budynek B przeznaczony będzie do obsługi kompleksu. Znajdą się tu kasy, zaplecze socjalno – biurowe, sale konferencyjne, restauracja. Najważniejszymi elementami części C będą sala treningowa, siłownie, sala fitness, sale konferencyjne, zaplecze dla mediów,. Na terenie kompleksu hali zlokalizowane zostaną ponadto dodatkowe obiekty sportowe oraz urządzone tereny zielone przeznaczone do wypoczynku. Będą tu m.in. :

- trzy boiska sportowe przeznaczone do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa lub piłkę nożną,
- stanowiska do gry w tenisa stołowego,
- skatepark przeznaczony do jazdy na deskorolce lub rolkach,
- miniamfiteatr z przeznaczeniem na organizowanie imprez kulturalnych i,
- tereny zielone wraz z fontanną,
- ścieżki rowerowe i alejki spacerowe.

Budowa hali wzmocni metropolitalny charakter Szczecina. Miasto musi mieć warunki do organizacji dużych wydarzeń o charakterze sportowym i artystycznym- powiedział Piotr Krzystek prezydent Szczecina.
Ogłoszone przez Szczecin postępowanie to przetarg ograniczony, który przeprowadzany jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spośród których zostanie wyłonionych 5 najlepszych. Wybór dokonany zostanie na podstawie ściśle określonych w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów.

Najważniejszym będzie zdolność techniczna wykonawców do zrealizowania tak skomplikowanego zadania, jakim jest budowa hali widowiskowo-sportowej. Ubiegający się o zamówienie muszą wykazać się niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- mówi Krzysztof Nowak, zastępca prezydenta Szczecina.

W warunkach przetargu ściśle określono jakie umiejętności i doświadczenie powinien mieć dyrektor kontraktu oraz kierownik robót a także kierownicy poszczególnych prac branżowych (montaż konstrukcji stalowych, urządzenia sanitarne, instalacje elektryczne, roboty drogowe, sieci teleinformatyczne). Oprócz tego firmy ubiegające się o zamówienie powinny się wykazać doświadczeniem w realizacji zadań zbliżonych charakterem do szczecińskiej hali widowiskowo-sportowej. Na swym koncie powinny mieć:
- wybudowanie jednego obiektu kubaturowego (np.: hali sportowej, hali widowiskowej, widowiskowo- sportowej, stadionu, amfiteatru itp.) o kubaturze minimum 50 000 m³;
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej jednego przekrycia budynku kubaturowego o rozpiętości minimum 50 m, opartego na obwodzie budynku.

Ponadto sprawdzana będzie sytuacja ekonomiczna i finansowa firmy zapewniająca zdolność do wykonania zamówienia. W tym przypadku sprawdzone zostanie, czy ubiegający się o zamówienie posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 25 mln zł.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczony został na 23 listopada br. Po tym terminie nastąpi ocena wniosków i wybór wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w kolejnym etapie przetargu. W jego trakcie wybrane firmy złożą ofertę ostateczną. O wyborze wykonawcy decydować będzie najkorzystniejsza cena wykonania hali widowiskowo-sportowej. Na realizację obiektu zwycięzca przetargu będzie mieć maksymalnie do 36 miesięcy od momentu udzielenia zmówienia.

 

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt