Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Port jachtowy w Szczecinie - konkurs rozstrzygnięty

poniedziałek, 26/10/2009
Port jachtowy w Szczecinie - konkurs rozstrzygnięty

Pierwsze miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Portu Jachtowego na wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka na wyspie Łasztownia zdobył projekt Pracowni Architektury Podczaszy z Krakowa, drugie – szczecińska spółka DEDECO, a trzecią nagrodę ATKINS Limited z Londynu.   

Sąd konkursowy, na czele z przewodniczącym Zbigniewem Andruszkiewiczem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich, oceniając zwycięski projekt podkreślił, iż  praca odznacza się ciekawą formą wydzielenia akwatorium portowego. Kompozycja usytuowania pomostów i zaproponowany sposób cumowania jachtów nadaje zindywidualizowany,  niepowtarzalny charakter miejsca przyszłego Portu Jachtowego Szczecin, nawiązującego do naturalnych kształtów brzegów Wyspy Grodzkiej. Walorem pracy jest zapewnienie unikalnej atmosfery kameralnego portu oraz ciekawe rozwiązanie sposobu cumowania na Odrze. Port jachtowy zaprojektowano w sposób funkcjonalny dla użytkowników, ale także stwarzający miłe  klimaty dla odwiedzających go mieszkańców miasta i turystów.

Oceniając laureata drugiej nagrody, szczecińską pracownię DEDECO, Sąd konkursowy stwierdził, iż   
praca przedstawia efektywne wykorzystanie miejsc do cumowania. Prawidłowo rozwiązane aspekty lokalizacji pomostów cumowniczych na rzece Duńczycy (np. zabezpieczenie lodowe) oraz punktów obsługi serwisowej. Autorzy pracy wykazują duże znawstwo wymagań stawianych przez środowisko żeglarskie. Budzi wątpliwość propozycja rozwiązania tańszego połączenia komunikacyjnego z Wyspą Grodzką oraz sposób cumowania jednostek na Odrze.

Z kolei w uzasadnieniu trzeciej nagrody, która otrzymał ATKINS Limited czytamy:
Praca w sposób interesujący proponuje lokalizację pomostu cumowniczego dla jachtów na środku rzeki Duńczycy. Program obsługi portu zlokalizowany w całości na elementach pływających pomostu uniezależnia funkcjonowanie przystani od zaplecza lądowego. Zastrzeżenia budzi proponowany sposób cumowania jachtów prostopadle do nurtu rzeki, utrudniający manewry cumownicze.

Zwycięzca - Podczaszy Pracownia Architektury - otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sporządzonej na podstawie zwycięskiej pracy i uwzględnieniem zaleceń sądu konkursowego. Autorzy pracy, która zajęła drugie miejsce dostaną nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Zdobywcy trzeciego miejsca otrzymają nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

Prace dziewięcioosobowego Sądu Konkursowego przebiegały burzliwie, czasem do późnych godzin wieczornych. Członkowie Sądu na etapie oceny nie znali autorów prac. Brana była pod uwagę wyłącznie zawartość merytoryczna prac.
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Portu  ogłoszony został w czerwcu 2009 roku. Zgłosiło się 37 pracowni z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec i Grecji. Blisko połowa (17) to biura projektowe lub samodzielni architekci ze Szczecina i okolic. Pozostali z innych miast Polski: Warszawa – 6, Poznań – 3,Wrocław – 3,Trójmiasto – 2,Śląsk – 2,Kraków – 1,Olsztyn – 1. Przed przystąpieniem do tworzenia koncepcji projektanci obejrzeli teren, na którym powstanie port jachtowy.  Do ostatecznej oceny i wyboru zwycięzcy nadesłano 12 prac. 
Uczestnicy konkursu musieli uwzględnić określony przez gminę program użytkowy portu. Obejmuje on m.in. utworzenie portu na modułach pływających zacumowanych do nabrzeży i zakotwiczonych do dna, stworzenie pomostów przystosowanych do jednostek o różnej długości, budowę zaplecza sanitarnego (toalet, natrysków, pralni), świetlicy, punktu odbioru nieczystości. Przewidziano stworzenie miejsc dostępowych do Internetu. Teren portu powinien zostać ogrodzony doprowadzone mają tu być media. Wokół portu powstać ma odpowiednia liczba miejsc parkingowych.   

Gmina będzie się starać o dofinansowanie budowy portu z programu Interreg. Zakłada się, że port jachtowy powstanie najpóźniej do połowy 2013 r. Służyć będzie uczestnikom finału The Tall Ships Races, który odbędzie się w Szczecinie za 4 lata. 

Rewitalizacja i zagospodarowanie Wyspy Grodzkiej i Łasztowni jest jednym z priorytetów władz miasta. Wykorzystanie wysp w celu rozwoju żeglarstwa wpisuje się w markę miasta Floating Garden, która za jeden z filarów rozwoju Szczecina uznaje jachting. Władze gminy podejmują działania w celu realizacji tych założeń. Jednym z takich przedsięwzięć jest stworzenie Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, które powstanie przy ul. Przestrzennej. Kolejnym jest budowa portu jachtowego na wyspie Grodzkiej i Łasztowni. Wstępem do realizacji tego zadania jest konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej portu.      

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt